Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej, wraz z Kołem Naukowym Cywilistów oraz Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego i Handlowego serdecznie zapraszają na spotkanie z prawnikami z Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy.
Przedmiotem spotkania będzie rozmowa o ściezkach rozwoju na różnych szczeblach kariery zawodowej prawnika. W spotkaniu uczestniczyć będą partner kancelarii, adwokat oraz aplikant pracujący w kancelarii.

sala 301C

Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Instytucie Prawa Cywilnego WPAE  oraz Naukowe Koło Cywilistów zapraszają na otwarty wykład z zakresu postępowania upadłościowego i upadłości konsumenckiej, który odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Sali 2D im. Unii Europejskiej . 
Prelekcję  poprowadzi radca prawny Marta Łukasik.

Dziekan WPAE UWr  informuje, że na podstawie § 7 pkt 8 Zarządzenia nr 87/2012 Rektora UWr z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych, funkcja lokalnego administratora bezpieczeństwa informacji na WPAE została powierzona p. Karolowi Greinertowi.

Wszechrosyjski Państwowy Uniwersytet Sprawiedliwości w Moskwie zaprasza studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do udziału w międzynarodowej letniej szkole prawa, która odbędzie się w dniach 22 lipca-5 sierpnia 2017 r. Kałudze. Temat szkoły to: „Państwowa polityka karna: główne kierunki i problemy realizacji w działalności organów władzy publicznej i organizacji międzynarodowych”.

Strony