Na odbywających się w dniach 11-14 maja 2017 r. w Krakowie, Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich drużyna studentów Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: Dominik Dworniczak, Paulina Pepera, Maciej Moraczewski i Katarzyna Maria Lipińska zdobyła III miejsce w Polsce.

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii zaprasza doktorantów i młodych doktorów do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji MNISW na zadania służące rozwojowi młodych naukowców.

Maksymalna wysokość finansowania projektów w roku 2017 wynosi:

– w przypadku doktorantów: 5 000,00 zł,

– w przypadku młodych doktorów: 10 000,00 zł.

Zapraszamy na Kurs Przygotowujący do Egzaminu na Aplikacje Prawnicze 2017r. organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Szczegóły na stronie: www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl

zakładka: katalog szkoleń/kursów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na USOSweb, w indywidualnych planach zajęć, został opublikowany harmonogram sesji.

Dla wygody osób które nie mają dostępu do USOSweb lub nie mogą odnaleźć swoich egzaminów publikujemy poniżej zbiorczy harmonogram sesji letniej w roku akademickim 2016/17.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości związanych z publikacją sesji egzaminacyjnej w USOSweb, bardzo proszę o przesłanie na mój adres mailowy przedmiotowej informacji.

W dniu 13.05.2017 żeńska osada Sekcji Wioślarskiej UWr zajęła trzecie miejsce w zawodach o "Puchar Rektora Uniwersytetu Jagielońskiego" w Krakowie.

 

Nasz wydział reprezentowały trzy studentki:

1. Joanna Żmidzińska - Prawo

2. Joanna Czekurłan - Prawo

3. Małgorzata Olszanicka - Administracja

 

Strony