Zapraszamy na Kurs Przygotowujący do Egzaminu na Aplikacje Prawnicze 2017r. organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Szczegóły na stronie: www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl

zakładka: katalog szkoleń/kursów

7 czerwca Szkoła Bankowości i Finansów zawita do Wrocławia. To już trzecie spotkanie, poprzednie odbywały się kolejno w Warszawie, na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Uniwersytecie Opolskim. Każde ze spotkań jest transmitowane do pozostałych dziewięciu szkół, które dołączyły do projektu. Szkoła Bankowości i Finansów jest przedsięwzięciem Związku Banków Polskich i Multimedialnego Wydawnictwa Naukowego "Wykładnia".

REKRUTACJA DO ISKRY!! 

Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Postępowania Cywilnego i Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Izbą Komorniczą we Wroicławiu, OIRP w Wałbrzychu, OIRP we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „Niewypłacalność – skutki materialne i procesowe”, która odbędzie się 3 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa,

Strony