Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO

Karol Greinert - 26 Czerwiec, 2024 - 12:46

Szkoła Prawa Niemieckiego działająca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V.) z siedzibą w Berlinie rozpoczęła rekrutację kandydatów na rok akademicki 2024/25. Rekrutacja trwa do 22.10.2024.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wszystkich kierunków) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest przynajmniej dobra znajomość języka niemieckiego!
Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRAWEM NIEMIECKIM DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO!

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl/node/50716                  ...