Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Moot Court HUB! Ogłaszamy otwarty nabór studentów i studentek

Karol Greinert - 14 Czerwiec, 2024 - 14:47

Chcesz, żeby kolejny rok akademicki był Twoim najlepszym? 
 
Moot Court HUB, nowa inicjatywa na WPAiE, może się do tego przyczynić!
W konkursach typu moot court Studenci przez kilka miesięcy pracują nad kazusem z określonej dziedziny prawa, a następnie biorą udział w symulacji rozprawy, mierząc się z rówieśnikami z najróżniejszych zakątków globu. To wyjątkowa okazja nie tylko do pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie, ale też rozwinięcia kompetencji miękkich i sprawdzenia swoich umiejętności na sali sądowej.
WPAiE od lat reprezentowany jest z sukcesami na konkursach moot court poza granicami kraju. W poprzednich latach nasze drużyny odwiedziły m.in.Waszyngton, Dubrownik i Glasgow.  
W nowym roku akademickim planujemy wystawić drużyny w konkursach takich jak:
Helga Pedersen Moot Court Competition (prawa człowieka)
Manfred Lachs Space Law Moot Court (prawo kosmiczne)
Central and Eastern European Moot Court (prawo Unii Europejskiej)
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (międzynarodowy arbitraż handlowy)
 
Ogłaszamy otwarty nabór studentów i studentek w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Liczba osób objęta wsparciem: 16
Od kandydatów wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1.jest studentką/studentem jednolitych studiów prawa (dowolnego trybu)
2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
3. posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki (opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy i zawody międzynarodowe o najwyższej randze).
Kryteria oceny aplikacji:
aktywność naukowa studenta/studentki obejmująca w szczególności: uczestnictwo w konkursach i zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z konkursem naukowym, z uwzględnieniem uzyskanych w nich wyników,
wystąpienia studenta/studentki na konferencjach naukowych,
publikacje naukowe i działalność w kołach naukowych,
inne osiągnięcia studenta/studentki (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna).Odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania dotyczące moot courtów będzie można uzyskać na spotkaniu Studenckiego Koła Prawa Międzynarodowego i Europejskiego już w najbliższy poniedziałek 17 czerwca o godz. 17:00 - link do spotkania
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a9cb8124f44cf4bfc9543bcb90c...
Jeżeli chcesz dołączyć do Moot Court HUB, wyślij na adres artur.kozlowskiatuwr.edu.pl i maciej.gajosatuwr.edu.pl:
swoje CV (wg wzoru Ministra Nauki),
oświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat Twojej dotychczasowej aktywności naukowej.Jeżeli student/studentka ma preferencje co do konkursu, w którym chciałby/chciałaby wziąć udział, uprzejmie prosimy o wskazanie ich w treści maila.
Na zgłoszenia czekamy do wtorku 18 czerwca do 23:59!