Uprzejmie informujemy, że wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję (2017-2020) została p. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ.

 W załączeniu przesyłam uchwałę Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 411/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na stypendium Edward Barry McDougall Memorial Scholarship for Graduate Studies in Law na rok akademicki 2017/2018. Stypendium umożliwia co roku jednej osobie z Polski realizację programu studiów LL.M. w wybranej tematyce na University of Ottawa w Kanadzie. Wymogiem formalnym stypendium jest bycie studentem 5 roku prawa lub absolwentem prawa.

Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys prof. nadzw. UWr została zakwalifikowana i wpisana na listę Wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w dziedzinie: Finanse publiczne Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Strategii i Funduszy Europejskich.

Strony