Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​AKADEMIA TFI PZU

Karol Greinert - 25 Październik, 2023 - 18:49

W grudniu 2023 r. TFI PZU uruchamia Akademię Inwestowania dedykowaną dla studentów 3-5 roku studiów, którzy interesują się rynkami finansowymi. Akademia umożliwia poznanie procesów zarzadzania funduszami inwestycyjnymi od kuchni, zarówno od strony merytorycznego budowania portfela inwestycyjnego jak i technicznej obsługi narzędzi do inwestowania takich jak serwis  Bloomberg Terminal. Na czas Akademii uczestnikom TFI PZU udostępnia bezpłatne licencje do portalu Bloomberga do symulacji inwestycyjnych.
Jest to unikatowa okazja poznania aplikacji Bloomberga do inwestowania na rzecz funduszy inwestycyjnych i zdobycie doświadczenia w zarządzaniu funduszami!