Aktualności

mgr inż. Roman Haligowski - 21 Styczeń, 2016 - 13:07

informacje do pobrania TUTAJ

mgr Daniel Karkut - 20 Styczeń, 2016 - 22:19

Szanowni Doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

 

Poniżej przesyłam wiadomość dotyczącą Balu Doktoranta 2016: 

 

"W imieniu Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich (PDUW) serdecznie zapraszam na

dr Anna Zalesińska - 15 Styczeń, 2016 - 13:34

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że z przyczyn ode mnie niezależnych nastąpiła zmiana terminu przedterminu z Postępowania cywilnego SNP 2,5 letnie.

 

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 13 Styczeń, 2016 - 09:27

Szanowni Państwo,

Przekazuję do Państwa wiadomości następujące ogłoszenie:

mgr inż. Roman Haligowski - 12 Styczeń, 2016 - 10:14

Annual EELF Conference 2016

Procedural Environmental Rights: Principle X

in Theory and Practice

14-16 September 2016

Wrocław, Poland

mgr Damian Mroczyński - 2 Styczeń, 2016 - 14:41

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że zostały opublikowane harmonogramy sesji zimowej w roku akademickim 2015/16:

Link do ww. harmonogramów

 

Z poważaniem

mgr inż. Roman Haligowski - 16 Grudzień, 2015 - 12:04

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego zapraszją na na kolejne spotkania tematyczne w przyszlym semestrze:

 

8 marca 2016 r., godz. 13.00, sala 204 D

mgr Beata Blicharz - 15 Grudzień, 2015 - 14:34

Uprzejmie Informujemy, że przygotowane zostały aneksy/umowy dla studentów, którzy w roku akademickim 2015/16: powtarzają rok lub mają zaległe przedmioty z roku akademickiego 2014/15 (deficyt). Ostateczny termin podpisania umowy -  31 grudnia 2015 r.

mgr Mateusz Radajewski - 6 Grudzień, 2015 - 19:19

W imieniu swoim oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego serdecznie zapraszam na seminarium otwarte pt. "Aspekty prawne sporu o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r. (w środę) o godz. 17:00 w sali 402B.

mgr inż. Roman Haligowski - 30 Listopad, 2015 - 13:31

Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów WPAE UWr serdecznie zapraszają na:

 

 

XIII MIĘDZYNARODOWĄ STUDENCKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z OKAZJI 70-LECIA  WROCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

mgr inż. Roman Haligowski - 25 Listopad, 2015 - 08:07

Każdy student V roku Studiów Stacjonarnych Prawa ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej języka obcego ujmowanego w przebiegu jego studiów.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 24 Listopad, 2015 - 12:52

Drodzy Studenci,

 

mgr Daniel Karkut - 9 Listopad, 2015 - 18:16

Nasciturus pro iam nato habetur
O ochronę dziecka poczętego i jego matki

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

prof. dr hab. Leonard Górnicki - 2 Listopad, 2015 - 12:48

Kolegium Redakcyjne „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”, e-czasopisma Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uprzejmie informuje o przedłużeniu do 30 listopada 2015 r. terminu składania prac z zakresu prawa i administracji do numeru 2 z 2015 r.

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 29 Październik, 2015 - 17:07

Szanowni Państwo,

W imieniu członków SKN Prawa biomedycznego zapraszam na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Szczegóły na plakacie.

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

inż. Jarosław Krawczyszyn - 25 Wrzesień, 2015 - 15:25

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2015 r. została podpisana „Umowa o współpracy” pomiędzy Katedrą Prawa Finansowego WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego a Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Strony