Aktualności

mgr Beata Blicharz - 15 Grudzień, 2015 - 14:34

Uprzejmie Informujemy, że przygotowane zostały aneksy/umowy dla studentów, którzy w roku akademickim 2015/16: powtarzają rok lub mają zaległe przedmioty z roku akademickiego 2014/15 (deficyt). Ostateczny termin podpisania umowy -  31 grudnia 2015 r.

mgr Mateusz Radajewski - 6 Grudzień, 2015 - 19:19

W imieniu swoim oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego serdecznie zapraszam na seminarium otwarte pt. "Aspekty prawne sporu o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r. (w środę) o godz. 17:00 w sali 402B.

mgr inż. Roman Haligowski - 30 Listopad, 2015 - 13:31

Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów WPAE UWr serdecznie zapraszają na:

 

 

XIII MIĘDZYNARODOWĄ STUDENCKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z OKAZJI 70-LECIA  WROCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

mgr inż. Roman Haligowski - 25 Listopad, 2015 - 08:07

Każdy student V roku Studiów Stacjonarnych Prawa ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej języka obcego ujmowanego w przebiegu jego studiów.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 24 Listopad, 2015 - 12:52

Drodzy Studenci,

 

mgr Daniel Karkut - 9 Listopad, 2015 - 18:16

Nasciturus pro iam nato habetur
O ochronę dziecka poczętego i jego matki

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

prof. dr hab. Leonard Górnicki - 2 Listopad, 2015 - 12:48

Kolegium Redakcyjne „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”, e-czasopisma Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uprzejmie informuje o przedłużeniu do 30 listopada 2015 r. terminu składania prac z zakresu prawa i administracji do numeru 2 z 2015 r.

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 29 Październik, 2015 - 17:07

Szanowni Państwo,

W imieniu członków SKN Prawa biomedycznego zapraszam na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Szczegóły na plakacie.

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

inż. Jarosław Krawczyszyn - 25 Wrzesień, 2015 - 15:25

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2015 r. została podpisana „Umowa o współpracy” pomiędzy Katedrą Prawa Finansowego WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego a Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Monika Mościbrodzka - 24 Wrzesień, 2015 - 15:07

Listy osób przyjętych na I rok studiów II stopnia na kierunki Administracja, Ekonomia oraz LL.M International and European Law

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 8 Wrzesień, 2015 - 14:35

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Prawa lekarza". Szczególy na plakacie w załączniku.

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

inż. Jarosław Krawczyszyn - 3 Lipiec, 2015 - 08:29

Miło nam poinformować, że Pan Paweł Jagiełło student czwartego roku studiów stacjonarnych prawa naszego wydziału znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego programu „Diamentowy Grant" zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych młodych naukowców w kraju.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 29 Czerwiec, 2015 - 09:30

Mamy najlepszych profesorów prawa w Polsce! Tak wynika z IX Rankingu Wydziałów Prawa, który opublikował 26 czerwca 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna.

mgr Damian Mroczyński - 15 Maj, 2015 - 14:32

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że zostały opublikowane harmonogramy sesji letniej w roku akademickim 2014/15:

Link do ww. harmonogramów

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 11 Maj, 2015 - 14:32

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do ubiegania się o udział w Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP) w roku akademickim 2015/2016.

Strony