Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań” - Samodzielność j.s.t. z perspektywy 30-lecia obowiązywania EKSL

Karol Greinert - 9 Kwiecień, 2024 - 20:32

Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo UWr ma zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się 09 maja 2024 r. w formie zdalnej (przy użyciu aplikacji MS Teams).  
  
Tematem przewodnim II edycji Konferencji będzie „samodzielność jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy 30-lecia obowiązywania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego”. Dokument Rady Europy został sporządzony 15 października 1985 r. w Strasburgu, natomiast Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Kartę w 1994 r. EKSL silnie odwołuje się do idei samodzielności społeczności lokalnych odnośnie do kompetencji, sposobów ich wykonywania oraz środków niezbędnych do realizacji ich zadań. Dlatego obrady skupią się wokół, bardzo aktualnej, problematyki realizacji elementarnej zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Celem obrad będzie dokonanie oceny dotychczasowego stanu oraz wskazanie perspektyw dla odpowiedniego zapewnienia samodzielności jednostkom samorządu terytorialnego.
  
 
Szczególnie zapraszamy do udziału czynnego w Konferencji. W programie Konferencji przewidziane będą zarówno panele eksperckie oraz panele studencko-doktoranckie. Tematyka referatów naukowych może dotyczyć różnorodnych aspektów realizacji konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - zarówno z perspektywy prawa krajowego, jak i międzynarodowego, z szczególnym uwzględnieniem regulacji Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego  Przewidywany czas na każde wystąpienie to 10-15 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych abstraktów. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym w Konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia, do 15 kwietnia 2024 r., poprzez formularz: https://forms.office.com/e/G47KiKz0jj
  
Serdecznie zapraszamy Państwa również do udziału biernego w Konferencji. Zgłoszenia udziału biernego przyjmujemy do 05 maja 2024 r. poprzez formularz: https://forms.office.com/e/WNmPMzJKsb  
  
Udział (czynny i bierny) w Konferencji jest nieodpłatny oraz będzie mógł zostać potwierdzony certyfikatem uczestnictwa wysłanym w formie elektronicznej. Link do spotkania w aplikacji MS Teams zostanie udostępniony zarejestrowanym Uczestnikom/Uczestniczkom, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.  
  
W przypadku pytań dotyczących Konferencji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia: https://fb.me/e/7ynMVk1KR bądź do kontaktu poprzez e-mail: knst@uwr.edu.pl