Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z terminem obron prac dyplomowych muszę zacząć dyżur konsultacyjny w dn. 20.09.2017 r. nieco wcześniej, niż pierwotnie podałem - odbędzie się on w godz. 9/30-10/30.

Z wyarami szacunku,

Julian Jezioro

Dodano 18.09.2017 11:22

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że sprawdziłem prace egzaminacyjne i wprowadziłem do USOSweb oceny z egzaminu, z przedmiotu: "Prawo własności intelektualnej", który przeprowadzony został jako egzamin w II terminie oraz I tzw. "przywróconym", w dn. 8 września br. dla studentów IV roku SSP.

Prace egzaminacyjne są indywidualnie i jedynie osobiście udostępniane do wglądu w dn. 15 września br., w godz.: 14-14/45 w pok. 105, budynek "A" na WPAiE. 

Informuję też, że w dn. 21 września br. nastapi tzw. "zamknięcie" USOSweb i wpisane do protokołu oceny (lub ich brak) staną się ostateczymi. Zachęcam więc do sprawdzenia w indywidualnym USOSweb, czy aktualny wpis jest zgodny z Państwa osiągnięciami i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do tego dnia, do godz. 15/00. Po tym terminie wygasają moje kompetencje do wprowadzania zmian lub uzupełnień.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Dodano 13.09.2017 10:23

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wlaśnie wprowadziłem do USOSweb oceny z egzaminu, który przeprowadziłem w dn. 28 czerwca br. dla stduentów IV roku SSP z Prawa własności intelektualnej.

Prace egzaminacyjne są indywidualnie i jedynie osobiście udostępniane do wglądu w trakcie moich dyżurów w lipcu br. do czasu mojego urlopu wypoczynkowego. 

Gratuluję pozytywnego wyniku oraz zapraszam na II termin we wrześniu osoby, którym się nie powiodło na egzaminie w I terminie.

Jeśli w tej ostatniej grupie (tj. osób, które nie zdały egzaminu w I terminie) są osoby, które były obecne osobiście na moim ostatnim wykładzie z Prawa własności intelektualnej w bieżącym semestrze, proszę o informację zwrotnym e-mail'em - czeka je premia za aktywność, o której mówiłem na tym wykładzie.

Jednocześnie informuję, że pozytywnie uwzględniłem prośby o przywrócenie I terminu, które zostały zgłoszone na piśmie lub elektronicznie - jeśli nie zrobiłem tego inaczej indywidualnie, to zapraszam na I termin "przywrócony" w II terminie "dziekańskim", a więc we wrześniu br.

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami udanych wakacji,

dr Julian Jezioro

Dodano 3.07.2017 13:22

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w trakcie sesji ze względu na terminy egzaminacyjne moje dyżury konsultacyjne, będą odbywały się w następujących terminach: 28 VI (godz. 10/45-12/45) i 6 VII (godz. 10-12).

W drugiej połowie lipca i w sierpniu korzystam z urlopu wypoczynkowego. Terminy konsultacji w sesji poprawkowej podam pod koniec sierpnia.

Ewentualne zmiany terminu dyżurów podane zostaną z wyprzedzeniem - poprzez ogłoszenie na stronie www WPAiE.

Zachęcam każdorazowo do sprawdzenia, czy to nie nastąpiło, przed zgłoszeniem się na dyżur konsultacyjny.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Dodano 26.06.2017 12:40

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wprowadziłem do USOSweb - na podstawie posiadanej dokumentacji - oceny z wykładu, jaki w tym semestrze prowadziłem dla Państwa.

Przypominam, że podstawą oceny jest aktywny udział w wykładzie potwierdzony złożonym raportem, próba rozwiązania kazusów oraz test obligatoryjny dla osób, które nie uczestniczyły aktywnie w wykładzie i nie udokumentowały tego.

Proszę zapoznać się z tym wpisem w Państwa indywidualnym USOSweb. Jeśli jest niezgodny z Państwa osiagnięciami proszę o niezwłoczną informację e-mail'em na adres: julian [dot] jezioroatuwr [dot] edu [dot] pl - najpóźniej do dn. 16 czerwca, do godz. 17/00.

Po tym terminie tracę kompetencję do zaliczania tego przedmiotu na skutek tzw. "zamknięcia USOSweb" i wpisana ocena (w tym niedostateczna) stanie sie ostateczną.

Poszę informację tę w miare możliwości przekazać innym Państwa Kolegom z roku.

Z wyrazami szacunku,

dr J. Jezioro

Dodano 15.06.2017 13:30

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że osoby, które przystąpiły do sprawdzianu z "Podstaw prawa cywilnego", w ostatni czwartek, uzyskały następujące oceny:

a/ grupa 7: 246302 (dst); 289108 (bdb); 293197 (db); 288553 (db); 290194 (dst); 289098 (dst); 281795 (bdb);292175 (dst),

b/ grupa 8: 288732 (dst); 291534 (dst plus); 289425 (dst); 263804 (dst plus); 291404 (dst plus).

Ponadto informuję, że na podstawie dwóch sprawdzianów i Państwa aktywności na zajęciach ustaliłem i wpisałem do USOSweb ocenę zaliczeniową z "Podstaw prawa cywilnego".

Proszę upewnić się, że jest ona zgodna z Państwa osiagnięciami i w razie wątpliwości niezwłocznie zgłosić je e-mail'em (wysłałem w tej sprawie indywidualna informacje na Państwa adresy e-mail'owe).

Jest to istotne, bo po tzw. "zamknięciu USOSweb" tracę kompetencję do jej zmiany i stanie się ona ostateczną. Nastąpi to w dn. 16 czerwca br., tak więc do ok. godz. 17/00 w tym dniu mogę wprowadzić ewentualne korekty.

Poprawienie uzyskanej już oceny jest możliwe jedynie w dn. 14 czerwca br. (środa) w trakcie moich zajęć zaliczeniowych, jakie prowadzę w tym dniu dla studentów Ekonomii - w sali 3D o godz. 13/15. Można w tym dniu zgłosić się do mnie i podjąć próbę pisemnej poprawy uzyskanej oceny.

Gratuluję pozytywnego wyniku i załączam wyrazy szacunku,

J. Jezioro

Dodano 12.06.2017 10:10

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że osoby jakie przystapiły w poniedziałek do sprawdzianu zaliczeniowego uzyskały następujące oceny:

1/ grupa 7: 29257 (5,0), 293077 (3,0), 291708 (3,5), 289162 (3,0), 290104(5,0), 291683 (3,0), 263809 (4,0), 290124 (3,0), 289654 (3,0), 291169 (3,0), 292918 (3,5), 290556 (4,0), 290732 (4,0);

2/ grupa 8: 291320 (3,0), 289241 (4,0), 290506 (3,0), 290162 (4,5), 289909 (3,0), 289973 (3,5), 290277 (3,0), 291534 (2,0), 293244 (3,0), 283360 (3,0), 291753 (3,5), 290408 (3,0), 288586 (3,0),289608 (3,5), 292564 (3,0), 292426 (3,5), 291177 (4,5), 289676 (4,0).

Jednocześnie na podstawie wyników obu sprawdzianów ustaliłem wstepnie ocenę końcową dla studentów, którzy przystapili do dwóch sprawdzianów i wpisałem ją do USOSweb. Można ją poprawić do dnia "zamknięcia" USOSweb, a więc do 16 czerwca na ostatnich zajęciach oraz w trakcie moich dyżurów.

Z wyrazami szacunku,

J. Jezioro

Dodano 6.06.2017 12:57

Szanowni Państwo,

ze względu na korekty planu, tak jak ostatnio na zajęciach to podałem, sprawdzian zaliczeniowy z "Podstaw prawa cywilnego" dla grupy 7 i 8 na I r. SSA odbędzie się w dwóch terminach - w najbliższy poniedziałek i czwartek, z tym, że ze względu na zajęcia w jakich uczestniczą studenci grupy 7:

1/ w poniedziałek 5 czerwca o godz. 17/00, a 

2/ w czwartek 8 czerwca o godz. 18/30.

Do sprawdzianu można przystapić w wybranym przez siebie terminie. W razie konieczności poprawy - studenci, którzy przystapili do sprawdzianu w poniedziałek mogą zaliczyć go przystępując do sprawdzianu ponownie w czwartek.

Wyniki postaram się podać już w dniu nastepnym po sprawdzianie - w godzinach przedpołudniowych.

Życzę powodzenia i załączam wyrazy szacunku,

dr J. Jezioro

Dodano 5.06.2017 14:42

Szanowni Państwo,

w "materiałach dla studentów" zamieściłem m. in. kazusy do rozwiązania dla studentów, którzy pragną uzyskać zaliczenie w formnie aktywnego uczestnictwa w wykładzie z zajęć jakie prowadziłem w bieżacym semestrze (bez względu na wydział i kierunek oraz tryb studiów), które kończą się zaliczeniem.

A więc nie dotyczy to jedynie studentów zdających egzamin z Prawa własności intelektualnej!

Proszę zapoznać się także z informacją w sprawie dokumentacji aktywnego udziału w moim wykładzie i oczywiście zastosować się do niej jako warunek uzyskania wpisu zaliczenia.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Dodano 24.05.2017 10:18

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ze względu na termin pogrzebu moje dzisiejsze konsultacje odbędą się w godz. 10-11/15 oraz 14/30-15/15.

Za niedogodności z tym związane przepraszam,

dr Julin Jezioro

Dodano 27.04.2017 8:47

Strony