Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Julian Jezioro - Materiały dla studentów

6 Styczeń, 2018 - 13:02

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczam plik jpg z ocenami jakie Państwo uzyskaliście z części zajęć ("własność intelektualna") sporządzony na podstawie mojej dokumentacji (z uwzględnieniem wyników testu wiedzy, umiejętności i kompetencji).

13 Grudzień, 2017 - 10:21

Zasady zaliczenia cząstkowego i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Własność intelektualna" - I części przedmiotu: "Własność intelektualna i prawo pracy", na kierunku:  Genetyka i Biologia Eksperymentalna

Wykład, piątek: 8,00-10,00, DSW, ul. Sienkiewicza 21;

4 Grudzień, 2017 - 10:24

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią zamieszczam I część kazusów do rozwiązania. Rozwiązania opracowane przez ich autorów podam  w ten sam sposób - po zakończeniu cyklu zajęć.

Z wyrazami szacunku,

J. Jezioro

28 Listopad, 2017 - 10:24

Zasady zaliczenia cząstkowego i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Prawo autorskie" - I części przedmiotu: "Prawo autorskie i prawo pracy", na WNB, który odbywa się we wtorki w godz. 8-10 w okresie od 28.11.2017 r.

28 Listopad, 2017 - 10:07

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że następujące osoby poprawiły w wyniku testu, który przeprowadziłem w dn. 27.11.2017 r. ocenę cząskową uzyskaną na podstawie aktywności na zajęciach (podaję zgodnie z zapowiedzią jedynie nr indeksu):

1/ 300 873 na ocenę bdb (5,0);

19 Październik, 2017 - 12:31

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Prawo własności intelektualnej" - na kierunku:  Administracja (studia stacjonarne).

Wykład: czwartek, 15,15-16,45, s. 3D  (30 godzin)

9 Październik, 2017 - 11:43

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: " Ochrona własności przemysłowej. Prawo patentowe " - na kierunku:  Mikrobiologia.

Wykład: wtorek, 8,00-10,00, s. 18 KBC (10 godzin)

9 Październik, 2017 - 10:30

Zasady zaliczenia cząstkowego i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Prawo autorskie" - I części przedmiotu: "Prawo autorskie i prawo pracy", na kierunku:  Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, I lic.

4 Październik, 2017 - 12:47

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Prawo autorskie"

na 2 roku SS  II stopnia Biotechnologii  

Wykład, wtorek, 14-15/30, s. 1.05

2 Październik, 2017 - 10:35

Zasady uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2017/2018

Uprzejmie informuję, iż  r.a. 2017/2018 zaliczenie z przedmiotów jakie prowadzę (szczegółowy wykaz wynika z USOS) można uzyskać w następujący sposób:

5 Kwiecień, 2017 - 10:32

23-SDNP-SN3-2-PA

Prawo autorskie w pracach naukowych na SDNP

23 Marzec, 2017 - 18:50

Szanowni Państwo,

w załączeniu do rozwiązania - test kontrolny zajęć, które odbyły się w dn. 23 marca br.

Klucz podam za tydzień.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

6 Październik, 2016 - 19:19

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustaleniami podaję poniżej plan tematyczny ćwiczeń jakie dla Państwa prowadzę:

1. Współwłasność

2. Ograniczone prawa rzeczowe – zasady ogólne

3. Użytkowanie i służebności

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

6 Październik, 2016 - 19:07

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią zamieszczam plik z konspektem I wykładu.

Materiały te przekuzuję jedynie do osobistego użytku studentów NSP 2,5 na WPAiE. Inne wykorzystanie (w tym rozpowszechnienie w jakiejkolwiek formie) stanowić będzie naruszenie prawa autorskiego.

29 Marzec, 2016 - 11:56

Szanowni Państwo,

poniżej - zgodnie z zapowiedzią - zamieszczam kazusy zaliczeniowe i przypominam o zasadach uzyskania zaliczenia.

 

8 Styczeń, 2016 - 11:35

Zasady uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2015/2016

Uprzejmie informuję, iż  r.a. 2015/2016 zaliczenie z przedmiotów jakie prowadzę (szczegółowy wykaz wynika z USOS) można uzyskać w następujący sposób:

5 Styczeń, 2016 - 12:54
  1. Pojęcie i wewnętrzna systematyka prawa własności intelektualnej.
  2. Źródła prawa polskiego i regulacji międzynarodowej prawa własności intelektualnej.
  3. Nowelizacje prawa autorskiego w 2015 r.
  4. Podstawowe zasady konwencji berneńskiej, paryskiej i powszechnej.
5 Styczeń, 2016 - 12:48

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

 

 

Strony