Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZE - wpis oceny z wykładu "Ochrona właności intelektualnej"

dr Julian Jezioro - 31 Styczeń, 2020 - 14:25

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wpisałem ostatecznie do USOSweb oceny zaliczenia z "Ochrony własności intelektualnej".

Ocena uwzględnia: podania o ewaluację wcześniej uzyskanych ocen (wpis dokonałem zgodnie z treścią złożonego podania akceptując uzyskaną faktycznie ocenę i w tym zakresie były korekty!), aktywność na wykładzie oraz wyniki testu.

Zachęcam do upewnienia się, że wpis (brak wpisu) jest zgodny z Państwa osiągnięciami, a w razie wystąpienia w tym zakresie rozbieżności - proszę o niezwłoczne poinformowanie mnie e-mail'em o zastrzeżeniach wraz z ich uzasadnieniem.

Ewentualne "reklamacje" mogę uwzględnić do dnia "zamknięcia" USOSweb, a więc do 3 lutego br. (zasadniczo do godz. 15/00). Po tej dacie wpis (także jego brak) staje się ostateczny, a ja tracę kompetencję do jego zmiany.

Z wyrazami szacunku

oraz gratulacjami pozytywnego wyniku zaliczenia,

dr Julian Jezioro