Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

IV r. SSP wpis oceny z Prawa własności intelektualnej do USOSweb

dr Julian Jezioro - 8 Lipiec, 2020 - 09:44

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedziami, uprzejmie informuję, że wprowadziłem wczoraj do USOSweb oceny uzyskane w I terminie na egzaminie z Prawa własności intelektualnej, który odbył się w dn. 3 lipca 20220 r..
Aktualnie w USOSweb znajdują się wpisy ocen obejmujących: 1/ wyniki egzaminów "przedterminowych" (test konkursowy oraz egzamin pisemny) oraz 2/ wyniki egzaminu pisemnego z dn. 3 lipca 2020 r.
Ten ostatni egzamin - również pozwala na ocenę, że ogólnie dobrze Opanowaliście Państwo elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zaplanowanym w sylabusie. Maksymalny wynik uzyskany przez niektórych uczestników egzaminu to 13 na 13 możliwych do uzyskania punktów. Tak więc granicą uzyskania pozytywnej oceny było przynajmniej 6 pkt z 13 możliwych. A prac ocenionych poniżej tego wyniku jest znikoma ilość. Gratuluję.
W ciągu najbliższych trzech dni (do najbliższego piątku) odpowiadam, w kolejności wpływu, na indywidualne pytania dotyczące Państwa prac z tego egzaminu.
Zgodnie z zapowiedzią w kilku przypadkach wprowadziłem do USOSweb oceny z testu jako ostateczny wynik egzaminu w I terminie.
Mając powyższe na uwadze, proszę wszystkich uprawnionych do przystąpienia w bieżącej sesji do egzaminu z Prawa własności intelektualnej studentów SSP o sprawdzenie w indywidualnym USOSweb, czy aktualny wpis oceny lub jego brak jest zgodny z Państwa osiągnięciami i jeśli okaże się inaczej o pilną zwrotną informację przy pomocy e-mail'a wraz z uzasadnieniem Państwa oczekiwań w tej sprawie. Postaram się niezwłocznie sprawdzić zasadność takich wystąpień i ewentualnie zweryfikować wpis lub jego brak.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, dr Julian Jezioro