Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA - wpis zaliczenia z wykładu "Prawo własności intelektualnej"

dr Julian Jezioro - 31 Styczeń, 2020 - 13:47

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wpisałem właśnie do USOSweb ocenę zaliczenia z "Prawa własności intelektualnej".

Ocena uwzględnia aktywność na wykładzie oraz wyniki testu, który odbył się w dn. 31 stycznia br.

Zachęcam do upewnienia się, że wpis (brak wpisu) jest zgodny z Państwa osiągnięciami, a w razie wystąpienia w tym zakresie rozbieżności - proszę o niezwłoczne poinformowanie mnie e-mail'em o zastrzeżeniach wraz z ich uzasadnieniem.

Ewentualne "reklamacje" mogę uwzględnić do dnia "zamknięcia" USOSweb, a więc do 3 lutego br. (zasadniczo do godz. 15/00). Po tej dacie wpis (także jego brak) staje się ostateczny, a ja tracę kompetencję do jego zmiany.

Z wyrazami szacunku

oraz gratulacjami pozytywnego wyniku zaliczenia,
dr Julian Jezioro