Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

IV rok SSP. Egzamin z "Prawa własności intelektualnej" w I terminie w dn. 3 lipca br.

dr Julian Jezioro - 29 Czerwiec, 2020 - 11:44

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że przekazałem przy pomocy USOSweb na Państwa indywidualne adresy e-mail'owe, z pewnym wyprzedzeniem dla przypomnienia - link dostępu do aplikacji FORMS w celu umożliwienia Państwu przystąpienia do egzaminu z "Prawa własności intelektualnej" w I terminie, który odbędzie się zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w USOSweb. w 3 lipca br. (najbliższy piątek). Przy czym dostęp do aplikacji FORMS będzie możliwy ze względów "technicznych" w godz. 15/15-16/25.

W tym dniu upływa termin rezygnacji z oceny uzyskanej w trakcie testu konkursowego. Jak już o tym pisałem, fakt przystąpienia do egzaminu w I terminie oznacza rezygnację z tej oceny, a brak przystąpienia jej nieodwołalną akceptację i na tej podstawie wprowadzę ostateczne wpisy do protokołów w USOSweb.

Jak wstępnie zapowiedziałem, będzie to indywidualny egzamin pisemny polegający na opracowaniu pytań problemowych (przygotowałem 3) oraz kazusu (1). Tak więc konieczne jest zapewnienie przez przystępujących do egzaminu we własnym zakresie  indywidualnego dostępu do urządzenia komputerowego z klawiaturą oraz samodzielna praca. W przypadku pytań problemowych praca ma polegać na osobistej interpretacji zagadnienia egzaminacyjnego przez zdającego na podstawie posiadanej wiedzy - tak więc nie będę zaliczał jako poprawnej odpowiedzi dosłownych cytatów z literatury bądź przytaczania dosłownie treści przepisów - wymagane jest ich trafne omówienie przez zdającego! Natomiast w przypadku kazusów można cytować treść przepisów oraz orzeczeń i poglądy doktryny.

Egzamin odbędzie się ściśle w godz. 15/15 do 16/25. Proszę o przekazanie odpowiedzi do systemu najpóźniej o 16/25, bo z doświadczenia wynika, że później aplikacja "nie przyjmuje" do sprawdzenia  opracowań Państwa odpowiedzi.

Będę się starał sprawdzić prace do połowy, najpóźniej, do końca następnego tygodnia - o wpisie uzyskanej oceny poinformuję Państwa dodatkowym, zbiorczym e-mail'em. Ewentualne pytania dotyczące uzyskanego wyniku proszę składać przy pomocy USOSweb (zwrotnym e-mail'em) w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników egzaminu. Będę na nie odpowiadał w kolejności wpływu.

Pozdrawiam serdecznie

i życzę powodzenia na egzaminie,

dr Julian Jezioro