Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sekretariat Dziekana

Adres: 
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, pokój 8
Telefon: 
+48 71 3752338; +48 71 3752784
Adres email: 
dziekan.wpae@uwr.edu.pl

Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023: