Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Tobiasz Gajda

Kontakt: 

e-mail: tobiasz.gajdaatuwr.edu.pl

Email:
304723 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

poniedziałek: 15:30 - 17:30 s. on-line

Działalność naukowa: 

Doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Był delegatem studentów do tamtejszej Rady Wydziału.

Nagrodzony Nagrodą Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów. Wielokrotny stypendysta.

Zainteresowania naukowe: prawo nowych technologii (z wyszczególnieniem prawnych uregulowań ruchu bezzałogowych statków powietrznych), prawo mediów elektronicznych z uwzględnieniem płatności elektronicznych oraz walut wirtualnych, ustrój prawny bankowości islamskiej.

Współpraca naukowa: Blok Prawa Komputerowego UWr, IusNet UO, Zderzenie z Rzeczywistością & Akademia Młodych Prawników.

W ramach pracy praktyka, zajmował się w szczególności: świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w kancelarii radcy prawnego, w tym obsługą przedsiębiorców. Obecnie związany z Samorządem Województwa Opolskiego, gdzie jest odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Był zaangażowany w bezpłatne studenckie poradnictwo prawne, jako wieloletni wolontariusz, działając na rzecz Kliniki Prawa UO.

Współorganizator oraz koordynator licznych konferencji oraz seminariów naukowych, w tym 4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych na WPAiE UWr w 2018 r.

Prelegent i uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Od 2017 r. prowadzący zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii z przedmiotów: techniki informacji i komunikacji, obsługa prawniczych baz danych oraz prawo prywatne międzynarodowe. 

Od 2020 r. prowadzący zajęcia z przedmiotu: prawoznawstwo na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. 

Publikacje:
Bitcoin - podatki, legalność, bezpieczeństwo transakcji, [w:] Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza Kościuszki, nr 2 (2016), ISSN 2084-2279.

Dostęp online: https://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2016/nr_2/6_Gajda.pdf

Innowacyjne mechanizmy cyfryzacji postępowania przed sądami, w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Media elektroniczne - współczesne problemy prawne okiem młodych naukowców, zlecono do druku: Multimedialne Wydawnictwo Naukowe WYKŁADNIA.

„Odpowiedzialność za incydent z udziałem bezzałogowego statku powietrznego, powodujący uszczerbek na zdrowiu człowieka" na łamach numeru 4(10)2019 Biuletynu Bezpieczeństwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, str. 14-16 https://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/biuletyny/Biuletyn...