Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Magdalena Guściora

Doktorant

Email:
273009 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną.

23.10.2022 16:45-18:45
27.11.2022 16:45-18:45
10.12.2022 11:15-13:15
07.01.2023 8:00-10:00
22.01.2023 14:45-16:45

W związku z Komunikatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 konsultacje odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Ms Teams.     
                    
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe koncentrują się w głównej mierze wokół ogólnego prawa podatkowego (przede wszystkim postępowania podatkowego) oraz szczegółowego prawa podatkowego. 

Problematyka realizowana w ramach pracy naukowej dotyczy rozważań, które obejmują zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i prawa unijnego i dotyczą zagadnień w dziedzinach prawa podatkowego, prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Zagadnienia poddawane szczególnej analizie dotyczą kwestii takich jak:

- ochrona praw podatnika w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE,
- środki zaskarżania decyzji i postanowień w prawie podatkowym;
- zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika,
- indywidualne interpretacje podatkowe,
- nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.