Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Magdalena Guściora

Doktorant

Email:
273009 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2022:

Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną/stacjonarnie.

Poniedziałek w godzinach od 17:00-19:00.

13.03.2022 r. - w godzinach 11:30-12:30
09.04.2022 r. - w godzinach 11:30-12:30
07.05.2022 r. - w godzinach 15:00-16:00
29.05.2022 r. - w godzinach 15:00-16:00
12.06.2022 r. - w godzinach 17:00-18:00
26.06.2022 r. - w godzinach 15:00-16:00

Konsultacje odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Ms Teams/stacjonarnie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe koncentrują się w głównej mierze wokół ogólnego prawa podatkowego (przede wszystkim postępowania podatkowego) oraz szczegółowego prawa podatkowego. 

Problematyka realizowana w ramach pracy naukowej dotyczy rozważań, które obejmują zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i prawa unijnego i dotyczą zagadnień w dziedzinach prawa podatkowego, prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Zagadnienia poddawane szczególnej analizie dotyczą kwestii takich jak:

- ochrona praw podatnika w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE,
- środki zaskarżania decyzji i postanowień w prawie podatkowym;
- zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika,
- indywidualne interpretacje podatkowe,
- nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.