Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Magdalena Guściora

Doktorant

Email:
273009 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2021 r.:

Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną.

Poniedziałek w godzinach od 17:30-19:30.

W związku z wprowadzeniem zarządzeń przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 konsultacje odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Ms Teams.                         
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.
 

Działalność naukowa: 
  • Niewiążąca informacja, czyli zasada informowania podatnika w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2020 r. sygn. akt II FSK 3181/19 - mgr Magdalena Guściora, Kwartalnik Doradca Podatkowy, wydanie 2/2020, str. 32-35.
  • Guściora Magdalena, Skutki wszczęcia postępowania karnego skarbowego będącego przyczyną zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lipca 2019 r., I SA/Wr 365/19 i I SA/Wr 366/19 oraz wyroku NSA z dnia 30 lipca 2020 r., I FSK 42/20 i I FSK 128/20 - glosa PP 2020/10/47-52.
  • Darowizna w formie pieniężnej w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych - mgr Magdalena Guściora, Kwartalnik Doradca Podatkowy, wydanie 4/2020, str. 36-40.