Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Magdalena Guściora

Doktorant

Email:
273009 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:

Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną.

18.03.2023 11:30-13:30
16.04.2023 15:00-17:00
30.04.2023 13:15-15:15
14.05.2023 13:00-15:00
17.06.2023 15:00-17:00

Konsultacje odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Ms Teams (w wyjątkowych przypadkach w formie stacjonarnej). Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe koncentrują się w głównej mierze wokół ogólnego prawa podatkowego (przede wszystkim postępowania podatkowego) oraz szczegółowego prawa podatkowego. 

Problematyka realizowana w ramach pracy naukowej dotyczy rozważań, które obejmują zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i prawa unijnego i dotyczą zagadnień w dziedzinach prawa podatkowego, prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Zagadnienia poddawane szczególnej analizie dotyczą kwestii takich jak:

- ochrona praw podatnika w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE,
- środki zaskarżania decyzji i postanowień w prawie podatkowym,
- zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika,
- indywidualne interpretacje podatkowe,
- nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.