Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Łukasz Bojko

Kontakt: 

pokój 306, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
lukasz [dot] bojko [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Dla studentów administracji w semestrze letnim 2017/2018:

 

pokój 306 w budynku A 

 

02.03.2018r. - godz. 11:30 - 12:30

13.04.2018r. - godz. 11:30 - 12:30

27.04.2018r. - godz. 11:30 - 12:30

11.05.2018r. - godz. 11:30 - 12:30

25.05.2018r. - godz. 11:30 - 12:30

08.06.2018r. - godz. 11:30 - 12:30
 

 

 

Proszę o mailowe zapowiedzenie swej wizyty.

Działalność naukowa: 

Publikacje

1. Kilka uwag o sądach tajnych stalinowskiej Polski, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, pod redakcją M. Maciejewskiego i T. Schefflera, t. 37, nr 1, Wrocław 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 35-50. 

2. Geneza i działalność Resortu Bezpieczeństwa i Urzędu Bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1945, "Polska Ludowa" 1944-1989 - wybrane problemy historii politycznej i społecznej, pod redakcją D. Litwin-Lewandowskiej i K. Bałękowskiego, Lublin 2016: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 17-37.

3. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i tzw. proces łucki, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, pod redakcją M. Maciejewskiego i T. Schefflera, t. 38, nr 3, Wrocław 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 101-113. 

4. Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego wobec faszyzmu włoskiego, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, pod redakcją J. Gołoty, nr XXX, Ostrołęka 2016: Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika s. 141-153.

5. Kilka refleksji o lewicowych korzeniach faszyzmu i nazizmu, Acta Erasmiana, pod redakcją M. Sadowskiego, t. XV, Wrocław 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 10-20.

6. Proces Bolesława Kontryma. Sądownictwo Polski Ludowej w latach 1944-1955: zarys problemu, Czasopismo Prawno-Historyczne, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (wersja przed recenzją).

7. W stronę autorytaryzmu. Uwagi o kwestiach ustrojowych i politycznych w pracach nad konstytucją kwietniową, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, pod redakcją M. Maciejewskiego i T. Schefflera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (wersja przed recenzją).

8. Między demoliberalizmem, a państwem władczym. Wacława Makowskiego pochwała solidaryzmu i krytyka liberalizmu, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, pod redakcją S. Jakubowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wersja przed recenzją).

9. Komunizm w polskiej myśli narodowej (1918-1939), Acta Erasmiana, pod redakcją M. Sadowskiego, Wrocław 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wersja przed recenzją).