Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Łukasz Bojko

Doktorant

Kontakt: 

pokój 306, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
lukasz.bojko [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Publikacje

1. Kilka uwag o sądach tajnych stalinowskiej Polski, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, pod redakcją M. Maciejewskiego i T. Schefflera, t. 37, nr 1, Wrocław 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 35-50. 

2. Geneza i działalność Resortu Bezpieczeństwa i Urzędu Bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1945, "Polska Ludowa" 1944-1989 - wybrane problemy historii politycznej i społecznej, pod redakcją D. Litwin-Lewandowskiej i K. Bałękowskiego, Lublin 2016: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 17-37.

3. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i tzw. proces łucki, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, pod redakcją M. Maciejewskiego i T. Schefflera, t. 38, nr 3, Wrocław 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 101-113. 

4. Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego wobec faszyzmu włoskiego, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, pod redakcją J. Gołoty, nr XXX, Ostrołęka 2016: Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika s. 141-153.

5. Kilka refleksji o lewicowych korzeniach faszyzmu i nazizmu, Acta Erasmiana, pod redakcją M. Sadowskiego, t. XV, Wrocław 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 10-20.

6. Kwestie prawno-ustrojowe w pracach nad konstytucją kwietniową z 1935 r., Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, pod redakcją M. Maciejewskiego i R. Antonowa, t. 40, nr 2, Wrocław 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 125-144.

7. Komunizm w polskiej myśli narodowej (1918-1939), Acta Erasmiana, pod redakcją M. Sadowskiego, t. XVI, Wrocław 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 74-85.

8. Między demoliberalizmem, a państwem władczym. Wacława Makowskiego pochwała solidaryzmu i krytyka liberalizmu, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, pod redakcją D. Kosteckiej-Jurczyk i S. Jakubowskiego, nr 27, Wrocław 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 91-102.

9. Proces Bolesława Kontryma. Sądownictwo Polski Ludowej w latach 1944-1955: zarys problemu, Czasopismo Prawno-Historyczne, pod redakcją Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej, Tom LXX - Zeszyt 2, Poznań 2018: Wydawnictwo Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 361-382.