mgr Tymoteusz Siwiak

Doktorant

Email:
tymoteusz [dot] siwiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Sądownictwo patrymonialne na Śląsku we wczesnej epoce nowożytnej.

Publikacje: 

T. Siwiak, Własność ziemi chłopów oraz ich stosunek wobec władzy książęcej na Śląsku po najeździe tatarskim na podstawie przypadku Głębowic opisanego w Księdze Henrykowskiej, WKSH nr 1/2013, s. 67-74.

T. Siwiak, Trudności w obrocie własnością ziemską na pograniczu porządkówprawnych na przykładzie zatargu o wieś Skalice z Księgi Henrykowskiej, WKSH nr 2/2013, s.2-10.