Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Angelika Krężel

Kontakt: 

Email: angelika.krezelatuwr.edu.pl

Email:
280172 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje (stacjonarnie: pokój 102c Budynek B, zdalnie: MSTeams):

W każdy wtorek 9:00-10:00 (zdalnie) - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy. 

2.03.2024: 13:00-14:00 (stacjonarnie);
10.03.2024: 9:30-10:30 (stacjonarnie);
4.04.2024: 11:15-12:15 (stacjonarnie);
12.05.2024: 8:45-9:45 (stacjonarnie);
25.05.2024: 12:15-13:15 (stacjonarnie);
15.06.2024: 10:30-11:30 (stacjonarnie).

Przed pojawieniem się na konsultacjach, zachęcam do kontaktu mailowego oraz określenia celu spotkania (przykładowo poprawa kolokwium, odrobienie nieobecności, konsultacja naukowa). 

Poza wyznaczonymi konsultacjami według powyższego grafiku jest możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie (w formie stacjonarnej lub zdalnej) - zachęcam do kontaktu mailowego. 

 

Działalność naukowa: 

Doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze to prawo Unii Europejskiej, w szczególności kwestie związane z klimatem, ochroną środowiska oraz handlem międzynarodowym. Tematem pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Adamskiego, jest: „The EU's way towards climate neutrality – the legal perspective”.
 
Absolwentka studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas których napisała oraz obroniła na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską: „Rozstrzyganie sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu na przykładzie Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aleksandra Cieślińskiego prof. UWr.
 
Ukończyła z wyróżnieniem (cum laude) Advanced LLM in European and International Business Law na Uniwersytecie w Leiden, w Holandii, pisząc pracę magisterską: „Looking towards sustainability in International Trade: Increasing Environmental Protection Standards with an Understanding of Renewable Energy” pod kierunkiem prof. Freya Baetens.
 
Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego: Diploma in English Law oraz Diploma in English Commercial Law oraz stypendystka programu ISEP, zrealizowanego w Creighton University School of Law w Stanach Zjednoczonych, podczas których odbyła kursy: negocjacje biznesowe, prawo międzynarodowe, kontrakty handlowe i gospodarcze oraz prawo biznesu (gospodarcze i handlowe).
 
Finalistka oraz uczestniczka konkursów i wydarzeń o charakterze międzynarodowym:
- finalistka European Law Moot Court Competition, Adenauer Regional Final, counsel for the defendant (digital competition law and migration law) (2021/2020),
- finalistka John H. Jackson Moot Court Competition on WTO law, counsel for the defendant (subsidies and public procurement) (2019),
- finalistka International Negotiation Competition in Cardiff (2018),
- delegatka podczas European Youth Event w Parlamencie Europejskim (2018),
- delegatka podczas 120. sesji Komitetu Praw Człowieka (CCPR: International Covenant on Civil and Political Rights) (2017),
- uczestniczka TELDERS Moot Court Competition (2017).