Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Angelika Krężel

Kontakt: 

Email: angelika.krezelatuwr.edu.pl
Teams 

Email:
280172 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych (stacjonarnie: pokój 102c Budynek B, zdalnie: MSTeams):

12.03.2023:10:30-11:30 (stacjonarnie);
13.03.2023: 9:00-10:00 (zdalnie);
22.04.2023: 13:00-14:00 (stacjonarnie)
24.04.2023: 9:00-10:00 (zdalnie)
03.06.2023: 13:00-14:00 (stacjonarnie)
05.06.2023: 9:00-10:00 (zdalnie)
18.06.2023: 12:15-13:15 (stacjonarnie)
19.06.2023: 9:00-10:00 (zdalnie)

Poza wyznaczonymi konsultacjami według powyższego grafiku jest możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie (w formie stacjonarnej lub zdalnej) - zachęcam do kontaktu mailowego. 

 

Działalność naukowa: 

Doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze to prawo Unii Europejskiej, w szczególności kwestie związane z klimatem, ochroną środowiska oraz handlem międzynarodowym. Tematem pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Adamskiego, jest: „European way towards climate neutrality – the legal perspective”.
 
Absolwentka studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas których napisała oraz obroniła na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską: „Rozstrzyganie sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu na przykładzie Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aleksandra Cieślińskiego prof. UWr.
 
Ukończyła z wyróżnieniem (cum laude) Advanced LLM in European and International Business Law na Uniwersytecie w Leiden, w Holandii, pisząc pracę magisterską: „Looking towards sustainability in International Trade: Increasing Environmental Protection Standards with an Understanding of Renewable Energy” pod kierunkiem prof. Freya Baetens.
 
Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego: Diploma in English Law oraz Diploma in English Commercial Law oraz stypendystka programu ISEP, zrealizowanego w Creighton University School of Law w Stanach Zjednoczonych, podczas których odbyła kursy: negocjacje biznesowe, prawo międzynarodowe, kontrakty handlowe i gospodarcze oraz prawo biznesu (gospodarcze i handlowe).
 
Finalistka oraz uczestniczka konkursów i wydarzeń o charakterze międzynarodowym:
- finalistka European Law Moot Court Competition, Adenauer Regional Final, counsel for the defendant (digital competition law and migration law) (2021/2020),
- finalistka John H. Jackson Moot Court Competition on WTO law, counsel for the defendant (subsidies and public procurement) (2019),
- finalistka International Negotiation Competition in Cardiff (2018),
- delegatka podczas European Youth Event w Parlamencie Europejskim (2018),
- delegatka podczas 120. sesji Komitetu Praw Człowieka (CCPR: International Covenant on Civil and Political Rights) (2017),
- uczestniczka TELDERS Moot Court Competition (2017).