mgr Adam Kupczyk

Doktorant

Kontakt: 
Email:
adam [dot] kupczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2015/2016 : czwartki godz.16.45 -17.45                                                                                                                          Pokój 307 budynek A                                                                                                                                                                                                           Serdecznie zapraszam

Działalność naukowa: 

Badania naukowe - anatomia psychologiczna umysłu ludzkiego i wyszczególnienie jego genów w profilu psychologicznym człowieka :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Psychologia - budowa i analiza umysłu ludzkiego i jego reakcja na świat zewnętrzny                                                                                                     Psychoanaliza - profilowanie psychologiczne                                                                                                                                                                       Parapsychologiczne zdolności człowieka i ich wykorzystanie w życiu społecznym, gospodarczym i dla celów wojskowych                                       Mniejszości narodowe i etniczne w państwie polskim                                                                                                                                                 Narodowość śląska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zainteresowania badawcze :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Inżynieria socjalna                                                                                                                                                                                                               Mniejszości narodowe i etniczne w Europie i w świecie                                                                                                                                                 Organizacja i struktura służb w  zorganizowanych systemach politycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Działalność poza uczelnią :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           prowadzenie Kancelarii Prawnej obejmującej obszar Unii Europejskiej w zakresie prawa gospodarczego

Publikacje: 

Ważniejsze publikacje :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1. "VARIA DOCTRINALIA" Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Łukasza Machaja.                                                                                             Wydawca : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa - Wrocław 2012.                                                                                                                      [ Status prawny Romów w Polsce a regulacje prawne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. ]    

2. Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt.  "WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW PODSTAWOWYCH"                pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Batora , prof. dr hab. Mariusza Jabłońskiego , prof. dr hab. Marka Maciejewskiego , prof. dr hab. Krzysztofa Wójtowicza. Wydawca : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa - Wrocław 2013.                                                                             [ Konstytucyjne prawa jednostki w Rzeczpospolitej Polskiej a „narodowść śląska”. ]                                                                            

3. "ACTA ERASMIANA VI - Ze studiów nad prawem , administracją i ekonomią"                                                                                                           pod redakcją prof. dr hab. Mirosława Sadowskiego ,   Aleksandry Spychalskiej , Katarzyny Sadowej.                                                                       Wydawca : Wydział Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Wrocław 2014.                                                                           [ Z badań nad polityką państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych po odzyskaniu niepodległości 11 XI 1918 roku ]