mgr Andrzej Bryl

Doktorant

Kontakt: 
Email:
andrzej [dot] bryl [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w semestrze zimowym 2015/16

poniedziałek  16:30 - 17:30.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- doktrynalne podstawy odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe, w tym zbrodnie przeciwko ludzkości,

- teoretyczne i metodologiczne problemy historii doktryn politycznych i prawnych.