Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Klaudia Gaczoł

Kontakt: 

Pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26.
 

Email:
246851 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019 będą odbywać się we wtorki w godzinach 13:00 - 15:00.
Zmiana terminu konsultacji:
Od dnia 17 grudnia 2018 r. do końca semestru zimowego, konsultacje będą odbywać się w piątki w godzinach 13:00 - 15:00.

W każdej sprawie zachęcam do kontaktu mailowego:
klaudia [dot] gaczolatuwr [dot] edu [dot] pl

*Po zakończeniu semestru, terminy bieżących konsultacji będą podawane  w ogłoszeniach.

 

 

 

Działalność naukowa: 

Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.

Udział w grantach:
Stypendystka w projekcie badawczym Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności (Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS 12, nr projektu ​2016/23/B/HS5/00873).

Stypendia:

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za dobre wyniki w nauce: 2014 r.
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe: 2016 r.,  2017 r.
  • Stypendium Doktoranckie: 2018 r.

Udział w konferencjach:

  • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Muzyk i prawo" organizowana przez Katedrę Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Katedrę Kompozycji, Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundację Europejskiej Kultury Prawnej, Wrocław, 15 stycznia 2019 roku, wygłoszenie referatu pt. O błędzie formalizmu prawniczego rozumowania, czyli czego prawnik może nauczyć się od muzyka. Komentarz do stanowiska Ewy Łętowskiej
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Granice ingerencji w intymność człowieka. PRAWO. FILOZOFIA. MEDYCYNA” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa UŁ, Łódź, 29 listopada 2017 roku, wygłoszenie referatu pt. Socjalizacja prawna a rozwój przestępczości seksualnej