Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Magdalena Debita

Doktorant

Kontakt: 

pokój 307, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
magdalena.debita [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018:

 

poniedziałki: 16:30-18:30

Działalność naukowa: 
 1. Zainteresowania badawcze: bioetyka, in vitro, badania prenatalne, nauka społeczna Kościoła katolickiego, prawo administracyjne
 2. Granty, projekty badawcze: Projekt naukowy pt. In vitro i badania prenatalne w świetle polskich regulacji prawnych w latach 1989-2014 w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Udział w radach naukowych, i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:  recenzentka w czasopismach „Acta Erasmiana” i „Preteksty”
 4. Stypendia, staże naukowe:

  2015/2016 Stypendium doktoranckie dla najlepszych doktorantów WPAiE

  2015/2016  Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów WPAiE

  2013/2014  Stypendium  Rektora dla najlepszych doktorantów WPAiE

  od roku akademickiego 2008/2009  nieprzerwanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów , a od 2012 r.stypendium doktoranckie i z dotacji podmiotowej

 5. Działaność pozauczelniana: wolontariat