mgr Magdalena Debita

Doktorant

Kontakt: 
Email:
magdalena [dot] debita [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018:

 

poniedziałki: 16:30-18:30

Działalność naukowa: 
 1. Zainteresowania badawcze: bioetyka, in vitro, badania prenatalne, nauka społeczna Kościoła katolickiego, prawo administracyjne
 2. Granty, projekty badawcze: Projekt naukowy pt. In vitro i badania prenatalne w świetle polskich regulacji prawnych w latach 1989-2014 w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Udział w radach naukowych, i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:  recenzentka w czasopismach „Acta Erasmiana” i „Preteksty”
 4. Stypendia, staże naukowe:

  2015/2016 Stypendium doktoranckie dla najlepszych doktorantów WPAiE

  2015/2016  Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów WPAiE

  2013/2014  Stypendium  Rektora dla najlepszych doktorantów WPAiE

  od roku akademickiego 2008/2009  nieprzerwanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów , a od 2012 r.stypendium doktoranckie i z dotacji podmiotowej

 5. Działaność pozauczelniana: wolontariat

 

Publikacje: 
 1. Zasady doręczania decyzji w: Podatki w sektorze publicznym, kwartalnik, artykuł, samodzielny, czasopismo, czerwiec-sierpień 2011, ISSN 2083-3733 (wydane pod panieńskim nazwiskiem Kroczak Magdalena)
 2. Wszczęcie postępowania podatkowego, : Podatki w sektorze publicznym, kwartalnik, artykuł, samodzielny, czasopismo, listopad 2011, ISSN 2083-3733 (wydane pod panieńskim nazwiskiem Kroczak Magdalena)
 3. Socjalizm bez dotacji, kapitalizm bez rynku, czyli Kuba dziś i jutro, [w;] Acta Erasmiana  t. 5 Varia, M. Sadowski (pod red.) publikacja książkowa, język publikacji polski, jedyny autor, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, data publikacji 2013, ISBN 978-83-933222-5-1 (wydane pod panieńskim nazwiskiem Kroczak Magdalena)
 4.  Przenoszenie numeru jako egzemplifikacja specyfiki aktualnej sytuacji prawnej polskiego rynku telekomunikacyjnego [w;] Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej : II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21-22 listopada 2013 r., publikacja pokonferencyjna (e-monografia), język publikacji polski, współautorstwo: Magdalena Debita, Grzegorz Debita,  Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, data publikacji 2013, ISBN 978-83-61370-42-0
 5. Decyzja administracyjna i jej weryfikacja w postępowaniach regulowanych w przepisach szczególnych, [w;] Acta Erasmiana VI Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, publikacja książkowa, M. Sadowski (pod red.), język publikacji  polski; jedyny autor, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, data publikacji 2014, ISBN 978-83-933222-7-5
 6. Badania prenatalne – szansa czy zagrożenie? Współczesna medycyna, a nauka społeczna Kościoła katolickiego [w;] Studia Erasmiana Wratislaviensia Prawo życia i śmierci (The law of life and death), M. Sadowski (pod red.), artykuł w czasopiśmie, język publikacji polski,angielski; jedyny autor, Wydawnictwo Beta-Druk ; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, data publikacji 2014, ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-933222-8-2
 7. "Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe” pod redakcją J. Różyńskiej i M. Waligóry, Warszawa 2012 – omówienie [w:] Acta Erasmiana VII Z badań nad prawem i administracją, M. Sadowski (pod red.), język publikacji  polski; jedyny autor, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, data publikacji 2014, 
  ISBN 978-83-933222-9-9
 8. Relacja nauka–wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu [Recenzja książki: Relacja nauka–wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu, J. Golbiak, M. Hereć (red.), Lublin 2014, ss. 254] [w:] Studia Religiologika 47(2014) zeszyt 4; ISSN 0137-2432; Relacja nauka–wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu [Recenzja książki: Relacja nauka–wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu, J. Golbiak, M. Hereć (red.), Lublin 2014, ss. 254] [w:] Studia Religiologika 47(2014) zeszyt 4; ISSN 0137-2432; Relacja nauka–wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu [Recenzja książki: Relacja nauka–wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu, J. Golbiak, M. Hereć (red.), Lublin 2014, ss. 254] [w:] Studia Religiologika 47(2014) zeszyt 4; ISSN 0137-2432
 9. Ochrona życia poczętego w nauczaniu Kościoła Katolickiego [w:] Kortowski Przegląd Prawniczy nr 1/2015; ISSN 2300-4573 n 2014, ss. 254] [w:] Studia Religiologika 47(2014) zeszyt 4; ISSN 0137-2432; 
 10. Bioetyka, współczesne wyzwania, a nauka społeczna Kościoła katolickiego [w:] Acta Erasmiana VIII Wiara, polityka i religia ISBN 978-83-65158-00-0 style='mso-bidi-font-style: normal'>Studia Religiologika 47(2014) zeszyt 4; ISSN 0137-2432; 
 11. Lekarz w starożytnym Rzymie [w:] Acta Erasmiana IX. Varia II  
 12. Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia – recenzja [w:] Acta Erasmiana X. Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną  bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>[w:] Acta Erasmiana IX. Varia II  

Wygłoszenie referatu, komunikatu, posteru na konferencji naukowej międzynarodowej lub organizowanej przez zagraniczną jednostkę naukową

 1. 12-13.03.2014r. Wrocław, Current development trends in the law in the countries of Central and Eastern Europe, wygłoszony referat, Prawo do badań prenatalnych w Polsce w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa polskiego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strazburgu, wystąpienie indywidualne
 2. 15-16.05.2014r. Lublin, Wiara i kultura. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja, Fides, Cultura et Actio…, wygłoszony referat, Bioetyka – współczesne wyzwania, a nauka społeczna Kościoła katolickiego,  wystąpienie indywidualne
 3. 9-10.04.2015r. Wrocław, V International Students Conference of Young Medical Researchers, opiekun naukowy pracy: A Subjective view of the problem of the In Vitro metod,
 4. 9-10.04 2015r.Pułtusk, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy, wygłoszony referat: Rola samorządu terytorialnego w wspieraniu rodzin dotkniętych niepłodnością. Praktyka, zagrożenia prawno-etyczne
 5. 20-22.04.2015r. Wrocław, Konferencja Międzynarodowa Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym, wygłoszony referat: Konstytucyjne regulacje Republiki Kuby – wybrane aspekty prawne.
 6. 20-22.04.2015r. Wrocław, Konferencja Międzynarodowa Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym, poster naukowy: Cuba – ayer, hoy y mañana.
 7. 22-23.04. 2015r., Wrocław,  II Środkowoeuropejskie Forum Młodych Prawników -  Duch praw w krajach Europy Środkowo-wschodniej, wygłoszony referat: Respektowanie przez Polskę orzeczeń ETPCz – wybrane aspekty.
 8. 17-20.06.2015r. Gdynia, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, wygłoszony referat: In vitro, badania prenatalne – wybrane problemy bioetyczne przed którymi stoi Kościół katolicki.
 9. 21.04.2016r. Wrocław, III Środkowoeuropejskie Forum Młodych Prawników, wygłoszony ref. Medycznie wspomagana prokreacja metodą in vitro w Europie – zarys tematu.
 10. 5-8. 05.2016r. Regensburg, Europaisierungstendenzen in den Nationalen Rechtsordnungen AM beispiel von Deutschand und Polen wygłoszony ref. pt. Schutz des ungeborenen Lebens in polnischen und deutschem Recht

Wygłoszenie referatu, komunikatu, posteru na konferencji krajowej

 1. 21-22.11. 2014r. Wrocław, ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Województwo, region, regionalizacja – 15 lat po reformie administracyjnej i terytorialnej, wygłoszony referat: Przenoszenie numeru jako egzemplifikacja specyfiki aktualnej sytuacji prawnej polskiego rynku telekomunikacyjnego, wystąpienie indywidualne
 2. 8-9.05.2014 Brzeg,  ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Pacta sunt servanda – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego I prawnego, wygłoszony referat: Sprawa Trynkiewicza a ustawa o groźnych przestępcach, wystąpienie indywidualne
 3. 29-30,05.2014r. Zieleniec, ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Rządy prawa i Europejska kultura prawna, wygłoszony referat: Wykonywanie przez Polskę orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia, wystąpienie indywidualne
 4. 5-6 czerwca 2014r. Lublin, ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Nowe technologie medyczne a standardowa opieka medyczna, czynne uczestnictwo, wygłoszony referat: pt.: Eksperyment biomedyczny jako optymalny weryfikator obowiązywania deklarowanej zasady sprawiedliwości, wystąpienie indywidualne
 5. 2.06.2014r. Wrocław, ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną, wygłoszony referat: pt.: Katolicka nauka społeczna a osiągnięcia bioetyki – wybrane zagadnienia, wystąpienie indywidualne
 6. 28.09.2014r. Poznań, ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Różnicujące się społeczeństwo, wygłoszony referat: pt.: Wybrane problemy etyczne początku życia ludzkiego – w poszukiwaniu odniesienia – między filozofią, teologią i medycyną. Wystąpienie indywidualne
 7. 19.12.2014r. Wrocław, ogólnopolska konferencja naukowa pt.:, Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela? – współczesny model ochrony praw jednostki w administracji – model polski i europejski, wygłoszony referat: pt.: Refundacja In vitro przez samorządy – polityka prorodzinna czy marnowanie publicznych pieniędzy?
 8. 28.09.2014r. Poznań, Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Różnicujące się społeczeństwo, wygłoszony referat: Wybrane problemy etyczne początku życia ludzkiego – w poszukiwaniu odniesienia – między filozofią, teologią i medycyną
 9. 28-30,11.2014r. Wrocław,   IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Talenty 2015. Wygłoszony referat: Prawne i moralne aspekty eutanazji w świetle wybranych regulacji prawnych oraz nauki społecznej Kościoła katolickiego
 10. 19.12.2014r. Wrocław,  Ogólnopolska konferencja naukowa Obywatel dla Państwa czy państwo dla obywatela, wygłoszony referat: Refundacja in vitro przez samorządy – polityka prorodzinna czy marnowanie publicznych pieniędzy?
 11. 12.01.2015r. Wrocław, Ogólnopolska studencko-doktorancja konferencja naukowa Jak żyje się w Brazylii? – aspekty konstytucyjne, wygłoszony referat: Konstytucyjne prawo do życia i jego ochrona – ujęcie normatywne i praktyka
 12. 26.02.2015r. Olsztyn, III Ogólnopolskie seminarium Prawa kanonicznego „Prawo o nauczaniu w  Kościele”, wygłoszony referat: Współczesne nauczanie Kościoła w sprawie ochrony życia
 13. 27.03.2015r. Wrocław, Ogólnopolska konferencja naukowa - Administracyjnoprawne regulacje w medycynie i farmacji, wygłoszony referat: Etyczne problemy badań biotechnologicznych
 14. 21.05.2015r. Ogólnopolska konferencja naukowa Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim systemie prawnym, wygłoszony referat: Ochrona prawa do życia w polskim prawie karnym i prawie kanonicznym
 15. 26.05.2015r. Wrocław,  II Ogólnopolska konferencja naukowa Wiara a polityka i prawo, wygłoszony referat: Ochrona życia poczętego w nauce społecznej Kościoła katolickiego – wybrane aspekty
 16. 30-31.05.2015r.Lublin, I ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015 Byt-Wartość-Poznanie wygłoszony referat: Status prawny i moralny dziecka poczętego.
 17. 11.03.2016r. Warszawa, Badania młodych naukowców jako krok w rozwoju nauki – edycja zimowa, wygłoszony referat pt. Społeczna akceptacja metody zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro
 18. 11-13.03.2016 Wrocław, II Ogólnopolska Konferencja Nauk o Człowieku W pierścieniu miłości, wygłoszony referat Zapłodnienie in vitro – miłość rodzicielska z probówki?
 19. 21.04.2016r.Olsztyn, Małżeństwo naszych czasów – wyzwanie dla ustawodawcy, wygłoszony referat pt. In vitro a naprotechnologia – metody leczenia niepłodności w małżeństwie
 20. 10-11.05.2016r. Olsztyn, Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych, wygłoszony referat: Ochrona życia poczętego w świetle orzecznictwa polskiego,
 21. 17.05.2016r. III Ogólnopolska konferencja naukowa Wiara a polityka i prawo, wygłoszony referat Kościół katolicki contra in vitro  (współorganizator konferencji),
 22. 24 czerwca 2016r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka społeczna w Ameryce Łacińskiej, wygłoszony referat Republika Kuby – od poczęcia do śmierci 

Organizacja konferencji:

 1. 2 .06.2014r., Wrocław, współorganizatorka ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną".
 2. 19.12.2014r. Wrocław, współorganizatorka ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „ Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela? – współczesny model ochrony praw jednostki w administracji – model polski i europejski”.
 3. 26.05.2015r. Wrocław,  II Ogólnopolska konferencja naukowa - Wiara a polityka i prawo,
 4. 17.05.2016r. III Ogólnopolska konferencja naukowa - Wiara a polityka i prawo, 
 5. 11.12.2015r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Ustroje państw europejskich i latynoamerykańskich,
 6. 24.06.2016r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Polityka społeczna w Ameryce Łacińskiej,
 7. 18-19.04.2016r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym
 8. 24 czerwca 2016r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka społeczna w Ameryce Łacińskiej