Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jędrzej Jachira

Kontakt: 

zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną: jedrzej [dot] jachiraatuwr [dot] edu [dot] pl 

Email:
jedrzej [dot] jachira [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się w środy, w godzinach 13.00 - 15.00, w gabinecie 505B. Z powodu częstych wyjazdów, proszę o wcześniejszą zapowiedź stawiennictwa na konsultacjach (na co najmniej dzień przed).

 

Działalność naukowa: 

Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej asystent naukowy w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obronił pracę magisterską z oceną bardzo dobrą pod patronatem prof. nadzw. UWr dr hab. Dariusza Adamskiego, obecnie prodziekana ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej. Podczas studiów ukończył m.in. cykl kursów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Oxford University w Wielkiej Brytanii. Obecnie, oprócz kształcenia się w ramach stajonarnych studiów doktoranckich prawa oraz prowadzenia zajeć dydaktycznych, koordynuje Szkołą Prawa Brytyjskiego i Europejskiego z the British Law Centre z siedzibą w Cambridge, a także prowadzi projekt związany ze stworzeniem nowego programu studiów we współpracy z brytyjską spółką komunikacyjną British Telecom.  

Tematem planowanej dysertacji doktorskiej są umowy kredytów hipotecznych powiązanych kursem waluty obcej oraz zawarte w nich postanowienia niedozwolone, w tym zwłaszcza umowy powiązane kursem waluty franka szwajcarskiego (CHF). Tematyka ta pokrywa się z przedmiotem jego praktyki w ramach prowadzonej kancelarii prawnej, udzielającej pomocy prawnej kredytobiorcom, którzy zawarli tego rodzaju umowy.