Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jędrzej Jachira

Kontakt: 

zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną: jedrzej [dot] jachiraatuwr [dot] edu [dot] pl 

Email:
jedrzej [dot] jachira [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się w środy, w godzinach 13.00 - 15.00, w gabinecie 505B. 

 

Działalność naukowa: 

Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa (Zakład Prawa Rzymskiego), wcześniej asystent naukowy w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obronił pracę magisterską z oceną bardzo dobrą pod patronatem prof. nadzw. UWr dr hab. Dariusza Adamskiego, obecnie prodziekana ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej. Podczas studiów ukończył m.in. cykl kursów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Oxford University w Wielkiej Brytanii. 

Obecnie w zakresie jego zainteresowań badawczych pozostaje system szkockiego prawa upadłościowego oraz jego uwarunkowania historyczno-prawne. W tym zakresie planuje przeprowadzić badania oraz podjąć ostateczną decyzję w zakresie tematu planowanej dysertacji. 

Dodatkowo, w przedmiocie jego zainteresowań naukowych połączonych z praktyką, pozostają umowy kredytów hipotecznych powiązanych kursem waluty obcej oraz zawarte w nich postanowienia niedozwolone.