Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Agnieszka Sadowa

Telefon:
71-375-27-06
Email:
agnieszka.sadowa [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

konsultacje online
wtorek  godz. 11.00-12.00

 

Działalność naukowa: 

W trakcie pisania rozprawy doktorskiej pt. "WYBORY NABYWCÓW NA RYNKACH NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE"

Coroczna organizacja Międzynarodowej Konferencji  Naukowej ZDROWIE I STYLE ŻYCIA
https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/

W latach 2018-2019 pełniłam funkcję Drugiego Sekretarza Redakcji „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”. 
 Od 2020 roku pełnię funkcję Sekretarza tematycznego ds. marketingu „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”. 

Od 2017 r. Członek Studenckiego Koło Naukowego Rising Business Leaders działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim.