Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Agnieszka Sadowa

Konsultacje: 

Pokój 206 C

Najbliższe terminy konsultacji dla studentów niestacjonarnych

07.03.2020 r. godz. 10.30-11.30
18.04.2020 r. godz. 11.15-12.15
16.05.2020 r. godz. 11.15-12.15
30.05.2020 r. godz. 11.15-12.15

 

Działalność naukowa: 

W trakcie pisania rozprawy doktorskiej pt. "WYBORY NABYWCÓW NA RYNKACH NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE"
Link do kwestionariusza ankietowego: https://www.webankieta.pl/ankieta/516154/wybory-nabywcow-na-rynku-nieruc...

Coroczna organizacja Międzynarodowej Konferencji  Naukowej ZDROWIE I STYLE ŻYCIA
https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/

W latach 2018-2019 pełniłam funkcję Drugiego Sekretarza Redakcji „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”. 
 Od 2020 roku pełnię funkcję Sekretarza tematycznego ds. marketingu „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”. 

Od 2017 r. Członek Studenckiego Koło Naukowego Rising Business Leaders działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim.