Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Zawidzka

Kontakt: 
p. 508, tel. 3753-994
Email:
katarzyna.zawidzka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, konsultacje  odbywają się wyłącznie w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W związku z powyższym proszę o wcześniejszą informację mailową w celu umówienia terminu spotkania. 

Działalność naukowa: 

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską poświęconą tematyce instytucji obrony koniecznej, w tym zwłaszcza elementu subiektywnego w konstrukcji kontratypów napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Giezka. Od września 2019 r. doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych ze strukturą przestępstwa, formami stadialnymi i zjawiskowymi czynu zabronionego oraz sądowym wymiarem kary. Niezależnie od działalności naukowej  - aplikantka sędziowska w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.