mgr Katarzyna Smyk

Doktorant

Kontakt: 

pokój 0.04 (CBKE), budynek D  

Email:
katarzyna [dot] smyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Terminy konsultacji dla studentów studiów zaocznych w okresie zimowym 2017/2018:

12 listopada 2017 r., g. 13:00-14:00

2 grudnia 2017 r., g. 13:00-14:00

9 grudnia 2017 r., g. 13:00-14:00

7 stycznia 2018 r., g. 13:00-14:00

28 stycznia 2018 r., g. 13:00-14:00

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy. 

 

Publikacje: 

1. Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym a ochrona praw pacjenta, [w:] Studencki Zeszyt Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego, Wrocław 2015, ISBN: 978-83-94122-0-1.

2. Zgoda zastępcza i zgoda podwojna na świadczenie medyczne a status małoletniego pacjenta, [w:] Zeszyt Naukowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej "Street Law Licea Ogólnokształcące", Wrocław 2015, ISBN:978-83-943109-0-5.

3. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop jako nowy środek ochrony konsumentów - geneza i problematyka stosowania w polskim porządku prawnym, [w:] Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych "Klinika" nr 19-20/2016, Warszawa 2016, ISSN: 1508-1583.

4. Z sercem do nauki - czyli o prawnych aspektach przekazania ciała na cele naukowe, [w:] Oblicza śmierci, Gniezno 2016, ISBN: 978-83-65189-32-5.

5. Problematyka dowodu z opinii biegłego lekarza w postępowaniu o odszkodowanie za błąd medyczny na tle rozwiązań niemiecki i brytyjskich, [w:] Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, red. D. Gil, Lublin 2016, ISBN: 978-83-8061-285-3.

6. Podwójnie pokrzywdzeni- czyli o naruszeniu dóbr osobistych ofiar przestępstw przez prasę na przykładzie kazusu Jane Doe versus ABC (studium prawnoporównawcze), [w:] Media Elektroniczne. Współczesne problemy prawne okiem młodych naukowców [oczekuje na publikacje]. 

7. A. Klich, K. Smyk, Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej - zagadnienia praktyczne, [w:] E-obywatel, e-sprawiedliwość, e-usługi, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9544-9.

8. Przedmiot zgody pacjenta jako przesłanka warunkująca jej ważność – rozważania na temat zgodności zgody na nieleczniczy zabieg medyczny z art. 58 k.c, [w:] Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, z. V, Warszawa 2017, ISSN 2299–8055.