mgr Monika Stępkowska

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
monika [dot] szczepanska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017:

 

30 października 2016 r. godz. 9:00 - 10:00

20 listopada 2016 r. godz. 10:00 - 11:00

10 grudnia 2016 r. godz. 11:30 - 12:30

11 grudnia 2016 r. godz. 9:30 - 10:30

8 stycznia 2017 r. godz. 14:15 - 15:15

 

oraz poniedziałki o godz. 17:00 - 18:00

przed przybyciem na konsultację proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektornicznej.

Działalność naukowa: 

Konferencje naukowe - czynny udział

"Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową", XIII Międzynarodowa Konferencja "Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa - Praca, Płaca, Migracja", Wrocław 4.12.2015

Publikacje: 

Publikacje

"Zawód asystent, czyli ścieżka dojścia do urzędów sędziego i prokuratora", "Na Wokandzie" 4/2015, Warszawa 2015, współautorstwo z E. Całus