mgr Anna Materla

Doktorant

Kontakt: 
Email:
anna [dot] materla [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017 będą odbywały się:

we wtorki i środy w godzinach 16 - 17

Konsultacje odbywają się w 0.04D.

Uprzejmie proszę o wcześniejszą informację o zamiarze pojawienia się na konsultacjach.

Zapraszam do kontaktu mailowego.

Publikacje: 

- Zagadnienia podstawowe e-administracji, (współautorzy Rafał Cibis, Rafał Rybicki, Justyna Sujka), e-Biuletyn 1/2009.
- E-Administracja w Niemczech, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2010.
- Analiza prawno porównawcza funkcji ustawodawczej Senatu oraz Bundesratu, Studenckie Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Krawczyk, ISBN: 978-83-62752-90-4, s. 7-20.
- Korzystanie z praw własności intelektualnej, X-lecie. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012, ISBN: 978-83-62832-01-9, s. 337 – 346.