Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Wojciech Biernat

Kontakt: 

pokój 415, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
wojciech.biernat [at] prawo.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

W roku akademickim 2015/2016 nie prowadzę zajęć ze Studentami.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Jestem doktorantem w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych.

Do zakresu moich zainteresowań należą doktryny polityczne i prawne, w szczególności doktryna anarchizmu,a także zjawisko terroryzmu.

W odniesieniu do anarchizmu interesuje się przede wszystkim działalnością Józefa Zielińskiego, a co za tym idzie anarchosyndykalizmem, prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

W odniesieniu do terroryzmu moje zainteresowanie tym pojęciem jest bardzo ogólne, jednakże swoją uwagę w głównej mierze poświęcam czasom nowożytnym oraz psychologii terroryzmu.