Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Norbert Czechowski

Kontakt: 

Pokój 506A

Email:
Norbert.Czechowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje: środa 12.30-14.30
 

Działalność naukowa: 

Magister Norbert Czechowski w roku 2019 ukończył studia prawnicze i rozpoczął naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest doktorantem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Wśród jego zainteresowań naukowych należy wymienić aksjologię prawa, społeczną odpowiedzialność biznesu, zagadnienia związane z wolnością gospodarczą i jej ograniczeniami, a także status jednostki w relacji z administracją publiczną oraz prawa i wolności człowieka. Ponadto jest członkiem Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracja, w procesie informatyzacji działalności administracji publicznej widzi szansę na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie studiów, w latach 2017-2019 pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Publicznego „Imperium”, oraz w 2018 r. był stypendystą Letniego Fakultetu w Saksońskiej Szkole Administracji Publicznej w Miśni.