Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Bartosz Łukowiak

Email:
bartosz.lukowiak [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

  • ​​samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego;
  • środki zaskarżenia w procesie karnym;
  • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • postępowanie dyscyplinarne.