Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Bartosz Łukowiak

Email:
bartosz.lukowiak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, chyba że sprawa będzie wymagała osobistego kontaktu. We wszystkich sprawach zachęcam jednak przede wszystkim do kontaktu mailowego.
 
Terminy konsultacji:

 • 2 kwietnia 2022 r. (sobota), godz. 15:00-16:00;
 • 9 kwietnia 2022 r. (sobota), godz. 15:00-16:00;
 • 7 maja 2022 r. (sobota), godz. 15:00-16:00;
 • 28 maja 2022 r. (sobota), godz. 14:00-15:00;
 • 18 czerwca 2022 r. (sobota), godz. 15:00-16:00.

Istnieje również możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie.

O ile będzie taka możliwość, uprzejmie proszę o wcześniejsze zasygnalizowanie chęci kontaktu w drodze mailowej.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

 • reguła​ in dubio pro reo;
 • samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego;
 • właściwość sądu w procesie karnym;
 • środki zaskarżenia w procesie karnym;
 • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
 • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Działalność pozauczelniana:

 • aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu;
 • koordynator działu prawa karnego w czasopiśmie "Młoda Palestra".

Publikacje prasowe: