Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Marlena Olszewska

Email:
265208 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się zdalnie w czwartki od godziny 15:00 do godziny 16:00. W ich trakcie dostępna jestem pod adresem e-mailowym marlena.olszewskaatuwr.edu.pl. W celu nawiązania połączenia poprzez platformę MS Teams, uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości co najmniej 30 min przed rozpoczęciem konsultacji.

Działalność naukowa: 

Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Absolwentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Italianistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kilkukrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Pracę magisterską pt. „Feminizm prawniczy a regulacje polskiego prawa pracy” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Batora. Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy feminizmu prawniczego na gruncie polskiej i włoskiej teorii i filozofii prawa.

Udział czynny w konferencjach: 

  • 22 września 2020 r. – konferencja„O Kobiecie w świecie współczesnym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – referat pt. „Warto poświęcić kilka słów. Rzecz o feminatywach w ustawowej regulacji prawniczych tytułów zawodowych”;  
  • 9 kwietnia 2021 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rewolucje i kontrrewolucje w dziejach myśli politycznej i prawnej” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – referat pt. „Rewolucja jest Włoszką. Kilka słów na temat feminizmu włoskiego drugiej fali”;
  • 21 maja 2021 r. – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyzwania prawnej ochrony zwierząt" na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – referat pt. „Ekofeministyczna analiza prawnej ochrony zwierząt w Polsce”.