Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Patrycja Mencel

Telefon:
+48 71 375 2402
Email:
patrycja [dot] mencel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów odbywają się każdorazowo po zajęciach i trwają jedną godzinę zegarową.

Dodatkowe konsultacje odbędą się 6,13 i 17 maja 2019 r. o godz. 17, s.3 (Katedra Kryminalistyki).

Działalność naukowa: 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

1. Wygłoszenie referatu pt.: Specjalne użycie broni jako nowe narzędzie w walce z zamachami terrorystycznymi w Polsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,24 h Kryminalistyki", 16 grudnia 2017 r. Uniwersytet Wrocławski, WPAiE, Wrocław.

2. Wygłoszenie referatu pt.: Aspekt prawny zjawiska porwań rodzicielskich podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Dziecko i Prawo ", 24-25 kwietnia 2018 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

3. Wygłoszenie referatu pt.: Nowoczesne metody poszukiwania osób zaginionych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej ", 23 listopada 2018 r. Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, KUL, Lublin.

4. Wygłoszenie referatu pt.: Wykorzystanie dronów do poszukiwania osób zaginionych podczas V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej ,,50 Twarzy Zbrodni ", 7-9 grudnia 2018 r. Collegium Biologicum, Poznań.

5. Wygłoszenie referatu pt.: Problem społeczny zaginięć dzieci i młodzieży w Polsce podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata", 31 maja - 1 czerwca 2019 r. Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki.

6. Wygłoszenie referatu pt.: Prawne i etyczne ujęcie eutanazji podczas X Międzynardowego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Idee-Człowiek-Filozofia, 19 lipca 2019 r. Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II, Stary Sącz.

UKOŃCZONE SZKOLENIA:
1. Profilowanie kryminalne, Ośrodek Psychologii Sądowej i Pomocy Psychologicznej,  Wrocław 2018.