Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z powodu kolizji obowiązków konsultacje w najbliższy czwartek (1.6.) odbędą się w godz. 8.30-10.30.

Ponadto dodatkowe konsultacje odbędą się w we wtorek 6.6. w godz. 10.30-12.00. 

Konsultacje w czwartek 8.6. odbywają się bez zmian (11.15-13.15). 

Przypominam również, że w dn. 12-16.6. przebywam na urlopie wypoczynkowym, a zatem czwartek 8.6. to ostatnia możliwość uzyskania zaliczenia przed zamknięciem protokołów w USOS. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 28.05.2017 9:40

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki wczorajszego kolokwium z prawa pracy. W systemie USOS wpisane zostały oceny końcowe osób, które posiadały pozytywną ocenę zaliczeniową za I i II semestr. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać drogą mailową lub na konsultacjach w dn. 25.05.2017 r. 

Przypominam o konieczności zaliczenia II semestru, a także poprawienia niedostatecznych ocen za I semestr. Protokoły zaliczenia ćwiczeń w systemie USOS zostaną zamknięte w dn. 16.06.2017 r. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

267 119 - db

267 057 - dst

267 004 - dst+

255 191 - db-

256 593 - db

255 099 - dst

260 040 db+

Dodano 23.05.2017 9:56

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym wpisałem do systemu USOS oceny z przedmiotu Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy - warsztaty (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Ewentualne uwagi należy zgłaszać mailowo lub na konsultacjach w dn. 15.05.2017 r. w godz. 15.00-17.00.

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 14.05.2017 11:30

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje w bieżącym tygodniu odbędą się w czwartek 04.05.2017 r. w godzinach 10.00-12.00.

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 3.05.2017 19:42

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje w bieżącym tygodniu odbędą się w czwartek w godzinach 10.30-12.30.

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 18.04.2017 17:29

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje zaplanowane na dziś (13.03.2017r.) odbędą się wyjątkowo w czwartek 16.03.2017 r. w godz. 11.15-13.15. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 13.03.2017 9:10

Szanowni Państwo,

wyznaczam dodatkowy termin egzaminu z prawa zabezpieczenia społecznego (wieczorowe studia prawa) na poniedziałek 27.02.2017 r. godz. 16.45, pok. 106A. 

Termin ten dotyczy osób, które z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpiły do II terminu egzaminu oraz osób, którym przywrócony został I termin egzaminu i otrzymały z niego ocenę niedostateczną. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 20.02.2017 9:37

Szanowni Państwo,

do systemu USOS wpisane zostały oceny z egzaminu poprawkowego z prawa zabezpieczenia społecznego (studia wieczorowe). Reklamacje i zastrzeżenia co do ocen można składać na konsultacjach w środę 22.02.2017 r. w godz. 10.30-11.30 oraz 13.00-14.00. 

Jednocześnie proszę o pilny kontakt studenta o numerze indeksu 252 708. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 20.02.2017 9:30

Szanowni Państwo,

do systemu USOS wpisane zostały wyniki poniedziałkowego egzaminu z prawa zabezpieczenia społecznego. 

Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać na konsultacjach w czwartek 09.02.2017 r. w godz. 13.00-14.00.

Proszę ponadto o pilny kontakt mailowy studentkę o numerze indeksu 241 186. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 8.02.2017 14:40

Szanowni Państwo,

informuję, że osoby nieobecne na wczorajszym egzaminie z prawa zabezpieczenia społecznego (dot. studiów wieczorowych) mogą usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 7 dni od dnia egzaminu (tj. do poniedziałku 13.02.2017 r. włącznie). Wnioski zawierające usprawiedliwienie należy składać drogą mailową na mój adres e-mail lub w sekretariacie Instytutu Prawa Cywilnego. W przypadku pozytywnego ich rozpatrzenia, zaplanowany termin poprawkowy egzaminu zostanie uznany za pierwszy termin. Wnioski złożone po wskazanym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

Dodano 7.02.2017 11:46

Strony