Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z Prawa zabezpieczenia społecznego ( V WSP)

dr Ariel Przybyłowicz - 1 Grudzień, 2020 - 20:23

Szanowni Państwo,

informuję, że egzamin przedterminowy z Prawa zabezpieczenia społecznego dla V roku WSP odbędzie się w dwóch terminach, tj. 17.12.2020 r. oraz 14.01.2021 r. Egzamin ten będzie miał formę ustną w aplikacji MS Teams. Osoby spełniające warunki do przystąpienia do egzaminu przedterminowego (zaliczenie ćwiczen na ocenę min. 4,0) proszę o mailową rejestrację. Nieprzekraczalny termin rejestracji na egzamin zaplanowany na 17.12.2020 r. to 10.12.2020 r., zaś na egzamin zaplanowany na 14.01.2021 r. - 07.01.2020 r. Proszę również o wskazanie preferowanych godzin egzaminu (rano, południe, popołudnie). Po zamknięciu terminu zgłoszeń zarejestrowane osoby otrzymają mailowo harmonogram godzinowy egzaminu. Ewentualne pytania dot. egzaminu przedterminowego proszę zadawać jako wpisy na ogólnym kanale zespołu utworzonego dla kursu na MS Teams. 

Łączę pozdrowienia
Ariel Przybyłowicz