Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z Prawa zabezpieczenia społecznego (NSPw)

dr Ariel Przybyłowicz - 2 Grudzień, 2019 - 10:06

Szanowni Państwo,
Egzamin przedterminowy z przedmiotu Prawo zabezpieczenia społecznego dla NSP(w) odbędzie się w dn. 14.01.2020 r. w godz. 9.00-12.00 oraz 15.00-18.00.
Osoby spełniające wymóg formalny przystąpienia do egzaminu (zaliczenie ćwiczeń na ocenę 4,5 lub 5,0) proszone są o mailowe zgłoszenia w terminie do 10.01.2020 r. ze wskazaniem preferowanych godzin egzaminu. Najpóźniej w dn. 13.01.2020 r. zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram egzaminu (godziny przystąpienia do egzaminu przez poszczególnych studentów). Egzamin przedterminowy będzie miał formę ustną i jest egzaminem na prawach I terminu z wszelkimi tego konsekwencjami.
Z pozdrowieniami
Ariel Przybyłowicz