Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wcześniejsze zaliczenia ćwiczeń z prawa konstytucyjnego i praw człowieka

mgr Piotr Kapusta - 2 Grudzień, 2014 - 23:30

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytania o możliwość przystąpienia do wcześniejszego zaliczenia prowadzonych przeze mnie ćwiczeń informuję, że biorąc pod uwagę plany zajęć na SSP oraz SSA(3), jak też moje zobowiązania zawodowe jedynym dogodnym dla wszystkich terminem jest środa (10 grudnia) godz. 18:00. Konsultacje tego dnia będą trwały aż do zakończenia odpowiedzi przez ostatnią osobę, nie krócej jednak niż do godz. 20:00. Chęci przystąpienia do zaliczenia (jest to termin wcześniejszy a nie "zerowy") nie trzeba poprzedzać informacją e-mailową.

Zaliczenie przybierze fomę ustną i obejmować będzie wszystkie zagadnienia wskazane Państwu jako materiał do przygotowania na kolokwium.

W związku z powyższym konsultacje wtorkowe w następnym tygodniu nie odbędą się.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych i życzę Państwu owocnej nauki!

Piotr Kapusta