Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Inne projekty realizowane na Wydziale

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

mgr Bartłomiej Jaworski - 13 Listopad, 2017 - 09:05

Projekt realizowany od 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytetu II, działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, którego głównym celem jest opracowanie 3 dedykowanych programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi oraz wdrożenie nowej dedykowanej oferty szkoleniowej dla 1500 pracowników sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z obszaru całej Polski, w tym prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów (z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami), sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych (z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego), urzędników sądów rejonowych (z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych) służącej podniesieniu kompetencji uczestników z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych.

więcej informacji: http://nkck.prawo.uni.wroc.pl

Współdziałanie dla wiedzy, wsparcie procesu bolońskiego Jean Monnet

mgr Bartłomiej Jaworski - 16 Listopad, 2015 - 09:11

Projekt realizowany od 01.09.2014 r. do 31.08.2017 r., w ramach którego utworzone zostało, jedyne na wydziałach prawa w Polsce, Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Center of Excellence of Jean Monnet – CEJM) przy Uniwersytecie Wrocławskim (powołane decyzją Komisji Europejskiej na lata 2014-2017). Jego bazą jest Katedra Jeana Monnet działająca od 2010 roku przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

więcej informacji: http://cejm.uni.wroc.pl

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy

mgr Bartłomiej Jaworski - 16 Listopad, 2015 - 09:05

Projekt realizowany od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IV, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, którego głównym celem było nabycie doświadczenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych, interpersonalnych i w zakresie przedsiębiorczości, dzięki udziałowi w płatnych stażach oraz zajęciach szkoleniowo-warsztatowych.

W projekcie wzięło udział 160 studentów/studentek: 5 roku Studiów Stacjonarnych Prawa i Studiów Wieczorowych Prawa (70 studentów), 3 roku I stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i Studiów Niestacjonarnych Administracji, 2 roku II stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i Studiów Niestacjonarnych Administracji.

więcej informacji: http://staze.prawo.uni.wroc.pl