Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacje i ogłoszenia Sekcji Pomocy Materialnej

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego - aktualizacja (Amendments to the ORDINANCE No. 86/2019 of the Rector of the University of Wrocław)

mgr Anna Ros - 1 Marzec, 2022 - 12:52

Wprowadza się zmiany do Regulaminu świadczeń dla studentów UWr - zmiany obowiązują od dnia 1 marca 2022 r.

Amendments to the ORDINANCE No. 86/2019 of the Rector of the University of Wrocław - the changes apply from March 1, 2022 r.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

mgr Agnieszka Jezierna - 13 Styczeń, 2022 - 13:23

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym, jeżeli ich sytuacja materialna uległa zmianie, mogą złożyć jako załącznik do "Oświadczenia po semestrze zimowym" wniosek, aby pracownik  dziekanatu dokonał za nich korekty dochodu.

Strony