Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marta Stanisławska

Email:
marta.stanislawska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dydaktyczne w semestrze letnim 2023/2024:

środy - od godz. 11:15 pokój 106b
istnieje również możliwość połączenia online - proszę o wcześniejszą wiadomość e-mail

konsultacje dla studentów zaocznych - odpowiednio po zajęciach - dokładne terminy zostaną przekazane po opublikowaniu ostatecznej wersji planu

  • najbliższy zjazd - luty - 24.02 - po wykładzie - tj. od godz. 18.30 - pokój 106b

Office hours in the summer semester 2023/2024:

Wednesdays - from 11:15 am room 106b
there is also the possibility to connect online - please send an e-mail in advance

consultations for extramural students - after classes, respectively - exact dates will be communicated after the publication of the final version of the plan
next meeting - February - 24.02 - after the lecture - i.e., from 6:30 pm - room 106b