Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marta Stanisławska

Telefon:
515056541
Email:
marta.stanislawska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dydaktyczne w semestrze zimowym 2022/2023:
proszę o wcześniejszą wiadomość e-mail

środy, godz. 12.00-13.00, pokój 107B - konsultacje w dniu 7.12 zostają odwołane odwołane
piątki - konsutlacje online w godz. 11.00-12:00 
Konsultacje on-line za pośrednictwem Microsoft Teams są organizowane w odpowiedzi na indywidualny wniosek wysłany mailem z jednodniowym wyprzedzeniem na adres: marta.stanislawskaatuwr.edu.pl )

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych odbywają się w poniżej wskazanych terminach on-line za pośrednictwem Microsoft Teams i są organizowane w odpowiedzi na indywidualny wniosek wysłany mailem z jednodniowym wyprzedzeniem na adres: marta.stanislawskaatuwr.edu.pl  lub stacjonarnie - w zależności od formy zajęć we skazanym dniu (proszę o wcześniejszą wiadomość e-mail):
30.10.2022 - online, 13.00-14.00, 5.11.2022 - 16.00-17.00, pokój 107B, 13.11.2022 - 13.00-14.00, pokój 107B, 27.11.2022 - 15.00-16.00, pokój 107B, 3.12.2022 - pokój 107B, 15.00-16.00, 18.12.2022 - 17.00-18.00 - online, 14.01.2023 - 10:30-11:30, pokój 107B, 4.02.2023 - 15.00-16.00, pokój 107B

Teaching consultations in the winter semester 2022/2023:
please send me an e-mail in advance
Wednesdays, 12:00-13:00, room 107B, consultations on 7.12 are canceled
Fridays - online consultations at 11:00-12:00. 
Online consultations via Microsoft Teams are organized in response to an individual request sent by email one day in advance to: marta.stanislawskaatuwr.edu.pl )
Consultations for part-time students are held on the following dates online via Microsoft Teams. They are organized in response to an individual request sent by email one day in advance to: marta.stanislawskaatuwr.edu.pl or stationary - depending on the form of classes on the convicted day (please send me e-mail before):
30.10.2022 - online, 13.00-14.00, 5.11.2022 - 16.00-17.00, room 107B, 13.11.2022 - 13.00-14.00, room 107B, 27.11.2022 - 15.00-16.00, room 107B, 3. 12.2022 - room 107B, 15.00-16.00, 18.12.2022 - 17.00-18.00 - online, 14.01.2023 - 10:30-11:30, room 107B, 4.02.2023 - 15.00-16.00, room 107B