Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Artur Kowalczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 77
Email:
artur.kowalczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 dla studentów studiów stacjonarnych:

piątki w godz. 14.00-16.00 w pokoju 209A
W dniu 20 stycznia 2023 r. konsultacje rozpoczną się o godz. 17.00.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w formie zdalnej (Teams):

30 października 2022 r., godz. 14.00-15.00
13 listopada 2022 r., godz. 9.30-10.30
4 grudnia 2022 r., godz. 14.00-15.00
8 stycznia 2023 r., godz. 14.00-15.00
29 stycznia 2023 r., godz. 14.00-15.00
 

We wszystkich sprawach zachęcam do kontaktu drogą e-mailową.

Działalność naukowa: 

Stypendysta w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie badawczym Sonata BIS nr 2017/26/E/HS5/00382 „Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności – teoria i praktyka" (kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr). 
Wykonawca grantu wewnętrznego WPAiE nr 0420/2778/18 „Granice konwalidacji czynności dowodowych w procesie karnym”.
Prowadził badania prawnoporównawcze na Uniwersytecie w Kolonii oraz w Instytucie Maxa Plancka ds. Badań nad Przestępczością, Bezpieczeństwem i Prawem we Fryburgu Bryzgowijskim.
Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problematyki wadliwych czynności dowodowych w procesie karnym (promotor: prof. dr hab. Jerzy Skorupka).

Zainteresowania badawcze:
  • rozwiązania modelowe procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym),
  • wadliwość i konwalidacja czynności dowodowych,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności,
  • teoria i filozofia prawa.
Działalność pozauczelniana:

Asesor sądowy w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Miliczu. Odbył aplikację ogólną, a następnie aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W listopadzie 2019 r. zdał egzamin sędziowski.