Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Artur Kowalczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 77
Email:
artur.kowalczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim dla studentów stacjonarnych:

czwartki, godz. 10.00-12.00

UWAGA! Z powodu obron prac licencjackich w dniu 13 czerwca 2024 r. konsultacje odbędą się w godz. 12.00-14.00.

We wszystkich sprawach zachęcam do kontaktu drogą e-mailową.

Działalność naukowa: 

W 2024 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Rozprawa doktorska dotyczyła problematyki odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem lub niesłusznego pozbawienia wolności (promotor: prof. dr hab. Jerzy Skorupka).

Stypendysta w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie badawczym Sonata BIS nr 2017/26/E/HS5/00382 „Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności – teoria i praktyka" (kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr). 
Wykonawca grantu wewnętrznego WPAiE nr 0420/2778/18 „Granice konwalidacji czynności dowodowych w procesie karnym”.
Prowadził badania prawnoporównawcze na Uniwersytecie w Kolonii oraz w Instytucie Maxa Plancka ds. Badań nad Przestępczością, Bezpieczeństwem i Prawem we Fryburgu Bryzgowijskim.
Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (Deutsch-Polnische Rechtsschule) organizowanej we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie (2021).
 

Zainteresowania badawcze:
  • rozwiązania modelowe procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym),
  • wadliwość i konwalidacja czynności dowodowych,
  • proces karny in absentia,
  • kompensacja niezgodnego z prawem lub niesłusznego pozbawienia wolności,
  • zastosowanie teorii i filozofii prawa w dogmatyce prawa karnego procesowego.
Działalność pozauczelniana:

Sędzia Sądu Rejonowego w Miliczu w II Wydziale Karnym. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (aplikacja ogólna 2016-17; aplikacja sędziowska 2017-19). Po złożeniu egzaminu sędziowskiego (2019) asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Miliczu (2020-23).