Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Daniel Butyter

Kontakt: 

pokój 319a, budynek A

Telefon:
+48 530 665 565
Email:
daniel.butyter2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje semestr letni  2023/2024: 
środa, godz. 07:00 - 08:00
czwartek, godz. 08:30 - 09:30

Proszę o kontakt mailowy przed przyjściem na konsultacje. 

Open Office Hours in 2023/2024
Wednesday 07:00 - 08:00
Thursday 08:30 - 09:30

Działalność naukowa: 

dr Daniel Butyter jest absolwentem Studiów Stacjonarnych Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zewnętrzna Polityka Unii Europejskiej wobec państw Wschodnich" oraz pracę doktorską pt. "Liberalizacja handlu pomiędzy UE a państwami Partnestwa Wschodniego" przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Kundery. 

Do głównych zainteresowań naukowych mgr Butytera należą zagadnienia związane z  teorią integracji międzynarodowej, liberalizacją handlu, programem Partnerstwa Wschodniego, wymianą handlową między Unią Europejską, a państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego.

dr Butyter jest tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego.

dr Butyter jesz czynnym członkiem Naukowego Koła Ekonomistów, Koła naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo- Wschodniej im. Jerzego Giedroycia, CEDIMES i Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

W roku akademickim 2014/2015 prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonomika Unii Europejskiej i Makroekonomia II.

W roku akademickim 2015/2016 prowadzi zajęcia z przedmiotu Przygotowywanie Projektów Unii Europejskiej, Zarządzanie Projektami UE,  Ekonomika Unii Europejskiej i Podstawy marketingu.

W roku akademickim 2016/2017 prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonomika Unii Europejskiej, Ekonomia dla Prawników i  Podstawy Marketingu.

W roku akademickim 2022/2023 prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonomia dla prawników, Marketing i Etyka w biznesie.