Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Guzewicz

Kontakt: 

pokój 108, budynek A

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Email:
agnieszka.guzewicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Office hours in the summer semester :
Mondays 09.00-10.00 (email or Teams)
Fridays 11.15-12.15 (at the FLAE, building A, room 108)

---------

Konsultacje dla Studentów studiów zaocznych:
16 marca (sobota) 16.45-17.45
 6 kwietnia (sobota) 16.45-17.45
20 kwietnia (sobota) 16.45-17.45 
 1 czerwca (sobota)  16.45-17.45
 9 czerwca (niedziela) 14.45-15.45
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:  wykładnia pojęć prawa prywatnego; zastosowanie RODO w praktyce; europejskie prawo prywatne międzynarodowe (spory transgraniczne)

Autorka lub współautorka publikacji naukowych w polskich i zagranicznych wydawnictwach

Prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych

Laureatka konkursów w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

Granty / projekty badawcze

2020-2022 Prywatnoprawne środki zapobiegania naruszeniom RODO. Odpowiedzialność odszkodowawcza i nie tylko – projekt badawczy w ramach konkursu „Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych”, finansowany przez MNiSW (kierownik)
2018-2019 Autonomiczne pojęcia prawa prywatnego w orzecznictwie TSUE - grant WPAiE UWr, finansowany z dotacji celowej MNiSW, służący rozwojowi młodych doktorów (kierownik)
2018-2019 Informed Choices in Cross-Border Enforcement - IC2BEwww.ic2be.eu - grant Komisji Europejskiej, DG Justice (wykonawca)
2016-2018 Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection http://www.euprisoners.eu - grant Komisji Europejskiej, DG Justice (wykonawca)
2014-2016 Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union http://eupillar.prawo.uni.wroc.pl - grant Komisji Europejskiej, DG Justice (wykonawca)
2013-2015 Wykładnia autonomiczna pojęć prawa handlowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - granty WPAiE UWr, finansowane z dotacji celowej MNiSW, służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich (kierownik)
 
Radca prawny