Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawa człowieka SNP(Z) II gr. 8 - wyniki kolokwium

mgr Agata Wróbel - 5 Grudzień, 2014 - 22:50

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam wyniki kolokwium z dnia 30 listopada 2014 roku – Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Gratuluję!

Indeks    Ocena
255074    5.0
265055    4.5
269428    4.0
254440    5.0
255200    4.5
228629    4.5
255040    4.5
267068    4.0
255211    4.5
267014    4.5
255201    3.5
263400    5.0
255043    5.0
255180    2.0
234357    5.0
255212    4.0
255068    4.0
266996    5.0

Ewentualne uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas dyżurów konsultacyjnych. Omówienie prac nastąpi na ostatnich zajęciach.

Uprzejmie informuję, że osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną lub nie przystąpiły do kolokwium w pierwszym terminie, są zobowiązane do zaliczenia przedmiotu na najbliższych konsultacjach lub podczas ostatnich zajęć.

Proszę o poinformowanie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej obecności studenta na dyżurze konsultacyjnym wraz ze wskazaniem kwestii do omówienia. Ułatwi to zaplanowanie spotkań.

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
A.Wróbel