Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dla grupy 2 NSP(W) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

mgr Jakub Szremski - 8 Grudzień, 2014 - 17:59

Kolokwium z Postępowania adminostracyjnego i sądowoadministracyjnego odbędzie się 19 grudnia 2014 roku. Zagadnienia obowiązujące na kolokwium umieszczone są w zagadnieniach dydaktycznych.