Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zagadnienia do kolokwium

mgr Natalia Miłostan - 10 Grudzień, 2014 - 07:54

Zakres na kolokwium z Publicznego  Prawa Gospodarczego dla NSP (II) grupa 2 i 3

 

 1. Pojęcie działalności gospodarczej i jej wyznaczniki

 2. Pojęcie przedsiębiorcy

 3. Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług

 4. Wyznaczniki działalności gospodarczej

 5. Pojęcie wolności gospodarczej i swobody wchodzące w jej skład

 6. Przedmiotowe i podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

 7. Obowiązek rejestrowy przedsiębiorcy

 8. Akcesoryjna działalność gospdoarcza

 9. Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

 10. Charakterystyka KRS. Domniemania. Rejestry. Organy.

 11. Kontrola przedsiębiorcy

 12. Zawieszenie działalności gospodarczej

 13. Zakończenie działalności gospodarczej

 14. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego

 15. Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez osobę zagraniczną.

 16. Zasada wzajemności

 17. Przedstawicielstwo a oddział

 18. Dopuszczalność podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce

 19. Przedsiębiorca i jego oddział

 20. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego chcącego utworzyć przedstawicielstwo

 21. Pojęcie reglamentacji gospodarczej

 22. Działalność koncesjonowana

 23. Działalność gospodarcza regulowana

 24. Gospodarka komunalna

 25. Komercyjna działalność gospodarcza jst

 26. Użyteczność publiczna

 27. Formy gospodarki komunalnej.