Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki z 13.1.2015 r.

mgr Piotr Kapusta - 13 Styczeń, 2015 - 21:35

255144 bdb

271775 db

264339 dst

272759 ndst

267728 bdb

272806 ndst

265714 db+

273501 ndst

273836 dst+

272148 ndst

273428 ndst

269703 ndst

263840 db+

265420 bdb

273020 dst

265129 ndst

272695 ndst

271328 ndst

272555 ndst

272961 ndst

273573 ndst

271810 ndst

257321 db+

267596 db+

272251 ndst

271815 ndst

272861 ndst

272112 ndst

265765 dst+

265242 db+

255188 db(+)

272508 ndst

270763 ndst

255077 db

263897 db(+)

263166 db+

265382 db+

265137 db+

271052 ndst

272822 ndst

265272 db+

250931 db+

272364 ndst

265146 db+

264473 db+

271230 ndst

270877 ndst

255218 bdb

272153 ndst

273287 ndst

273207 db(+)

272487 db(+)

264341 dst+

273264 ndst

271483 ndst

255173 bdb-

 

Ocena z kolokwium nie jest tożsama z oceną końcową. Po uwzględnieniu przygotowanych wystąpień, prezentacji i aktywności na zajęciach zaliczenia zostaną wpisane do protokołu elektronicznego